Запитване за индивидуална здравна застраховка

Попълнете формуляра и натиснете бутона Изпрати. Информация за покритията за индивидуална здравна застраховка може да видите по-долу.

Име за контакт (*):

Имейл (*):

Пол (*):
мъжкиженски

Възрастова група (*):

Годишно покритие в лева на Основния пакет(?)

ДА Желая да включа Допълнително покритие (?)

Годишна вноска:
0*

*Информативна цена

Допълнителна информация

Код за сигурност
captcha

Въведете кода


1. Медицински прегледи
Всички прегледи /първични, вторични и последващи/ извършени от лекар, лекар-
специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и
лечението и за контрол на състоянието на пациента.
2. Медицински изследвания /вкл. и в стационар/
Всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите
симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар.
Изследванията, направени по време на болничен престой, необходими за /лечението/
диагностициране и проследяване на състоянието на осигуреното лице.
3. Консервативно лечение
Лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и манипулации,
необходими за неоперативното лечение по време на болничния престой.
4. Оперативно лечение
Всички видове хирургически интервенции с малка, средна и голяма сложност,
извършени по време на болничния престой, като част от процеса на лечение.
5. Оперативно лечение в амбулаторни условия
Всички видове оперативни вмешателства от всякакъв вид и сложност, свързани с
лечението на осигурените лица в амбулаторни условия.
6. Престой в болница
Хоспитализация в лечебни заведения за болнично лечение, както и разходите за
лекарско и сестринско наблюдение
*Пълно описание на пакетите е дадено в Общите условия на застрахователя
Помощни средства – възстановяване на разходите за патерици, бастуни,
инвалидни столове и колички, уринатори и други в общ размер до 1000 лева за
всяко осигурено лице през осигурителния период;
Рехабилитация – прием, настаняване и лечение в специализирани болници за
рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание след проведено
болнично лечение- до 10 дни за осигурителния период;
• «Второ мнение» по възникнал здравен проблем или предложено лечение – от
независими специалисти от други лечебни заведения.
Медицински транспорт – възстановяване на разходите за медицински
транспорт и придружаващ персонал, ако това е необходимо от медицинска
гледна точка в общ размер до 1000 лева за осигурителния период
*Пълно описание на пакетите е дадено в Общите условия на застрахователя
Не. Заплаща се еднократно цялата дължима годишна премия.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН