Запитване за индивидуална здравна застраховка

Попълнете формуляра и натиснете бутона Изпрати. Информация за покритията за индивидуална здравна застраховка може да видите по-долу.

  Име за контакт (*):

  Имейл (*):

  Пол (*):
  мъжкиженски

  Възрастова група (*):

  Годишно покритие в лева на Основния пакет(?)

  ДА Желая да включа Допълнително покритие (?)

  Годишна вноска:
  0*

  *Информативна цена

  Допълнителна информация

  Код за сигурност
  captcha

  Въведете кода


  1. Медицински прегледи
  Всички прегледи /първични, вторични и последващи/ извършени от лекар, лекар-
  специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и
  лечението и за контрол на състоянието на пациента.
  2. Медицински изследвания /вкл. и в стационар/
  Всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите
  симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар.
  Изследванията, направени по време на болничен престой, необходими за /лечението/
  диагностициране и проследяване на състоянието на осигуреното лице.
  3. Консервативно лечение
  Лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и манипулации,
  необходими за неоперативното лечение по време на болничния престой.
  4. Оперативно лечение
  Всички видове хирургически интервенции с малка, средна и голяма сложност,
  извършени по време на болничния престой, като част от процеса на лечение.
  5. Оперативно лечение в амбулаторни условия
  Всички видове оперативни вмешателства от всякакъв вид и сложност, свързани с
  лечението на осигурените лица в амбулаторни условия.
  6. Престой в болница
  Хоспитализация в лечебни заведения за болнично лечение, както и разходите за
  лекарско и сестринско наблюдение
  *Пълно описание на пакетите е дадено в Общите условия на застрахователя
  Помощни средства – възстановяване на разходите за патерици, бастуни,
  инвалидни столове и колички, уринатори и други в общ размер до 1000 лева за
  всяко осигурено лице през осигурителния период;
  Рехабилитация – прием, настаняване и лечение в специализирани болници за
  рехабилитация и санаториално лечение по лекарско предписание след проведено
  болнично лечение- до 10 дни за осигурителния период;
  • «Второ мнение» по възникнал здравен проблем или предложено лечение – от
  независими специалисти от други лечебни заведения.
  Медицински транспорт – възстановяване на разходите за медицински
  транспорт и придружаващ персонал, ако това е необходимо от медицинска
  гледна точка в общ размер до 1000 лева за осигурителния период
  *Пълно описание на пакетите е дадено в Общите условия на застрахователя
  Не. Заплаща се еднократно цялата дължима годишна премия.

  Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
  БУТОН