Tag Archives: УНИКА

Нова застраховка Злополука на спортисти от УНИКА

accident

ЗК УНИКА предлага нова застраховка Злополука на спортисти. Тя е предназначена за всички непрофесионални спортисти, включително за практикуващите спорт само в свободното си време.

Застраховката покрива злополуки, настъпили по време на тренировки, състезания и предсъзтезателна подготовка (загрявка). От нея могат да се възползват всички лиза, практикуващи непрофесионално спортна дейност, български и чуждестранни спортисти и треньори, организирани в отбори, спортни клубове, дружества и федерации, спортни училища, спартакиади, републикански първенства и други, както и лица, които упражняват спортна дейност в свободното си време. Застраховката може да бъде и групова. За непрофесионални спортисти се приемат тези, които не получават регулярни доходи по договор за упражняваната от тях спортна дейност.

Към застраховката може да бъде добавено и допълнително покритие, включващо обезщетения за временна нетрудоспособност, медицински разходи, хирургическо лечение и др.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.

Ново! Злополука на курсисти за шофьорски курс категория А

motor

ЗК УНИКА Живот предлага нов продукт – Злополука на курсисти за шофьорски курс категория А. Обучаващите се за управление на мотоциклет вече могат да се застраховат за срока на обучението си, включително за полаганите изпити.

Застраховката покрива смърт, трайна нетрудоспособност или временна нетрудоспособност над 31 дни, настъпила при злополука по време на обучението. Тя може да се сключи за срок от 1 до 3 месеца, а предлаганите покрития са между 1000 и 50 000 лв. Застраховката е валидна само по време на курса на обучение и изпитите към него за управление на мотоциклет Категория А.

За повече информация и сключване на застраховка, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.

УНИКА удължи промоцията си за Каско

Застрахователна компания УНИКА обяви, че удължава срока на промоциите си за застраховки Каско на МПС. Ако сте пропуснали да сключите или подновите полицата си, може да го направите на промоционални цени до 31 май.

До края на месеца с промоционални тарифни числа ще се изчисляват премиите за леки автомобили с регистрация С, СА, СО и В.

Клиентите от цялата страна пък могат да се възползват от удължаването на срока на кампанията 3-5=5-8. Това означава, че премиите за автомобили на възраст между 5 и 8 години ще се изчисляват по по-ниските тарифни числа, предвидени за автомобилите от 3 до 5 години. Промоцията е в сила до 31 май.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.

Предварителни финансови резултати за 2013 г. на УНИКА и УНИКА Живот

Предварителни финансови резултати за 2013 г. на ЗK „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД

  • Брутен премиен приход: 109 781 900 лева
  • Печалба (преди данъци): 1 344 184 лева
  • Подобрение в технически резултат с повече от 2.5 млн. лева
  • Увеличение в броя на застрахователните договори с 2 процента на годишна база до близо 385 000 полици , сключени през 2013 г.

През цялата 2013 година УНИКА поддържаше стабилно пазарното си представяне сред водещите застрахователи в България и успя допълнително да укрепи позициите, завоювани в предходната година. Премийният приход на УНИКА България за дванадесетте месеца на 2013 година нарасна с близо 2 процента, възлизайки на 109.8 млн. лева (2012 год.: 108.1 млн. лева). Към края на месец ноември 2013 г. УНИКА е на 6-то място сред застрахователните компании в България. За втора поредна година УНИКА България реализира положителен финансов резултат, като очакваната печалба за 2013 година е 1.34 млн. лева. (2012 год.: 2.9 млн. лева печалба). Същевременно застрахователната компания отново успя да подобри техническия си резултат с повече от 2.5 млн. лева спрямо предходната година. В периода от 01.01. до 31.12.2013 г. УНИКА отбеляза 12 процента ръст на годишна база и записа 32.8 млн. лева приходи от животозастраховане (2012 г.: 29.3 млн. лева). Към 30-ти ноември 2013 год. ЗК „УНИКА Живот“ АД заема 3-то място в класацията на животозастрахователите у нас. УНИКА България записа и 77 милиона лева приходи от общо застраховане за цялата 2013 г. (2012 г.: 78.8 млн. лева). Към 30.11.2013 г. ЗК „УНИКА“ АД е на 7-мо място сред общозастрахователните дружества. През 2014 година УНИКА България си поставя за цел значително увеличение на приходите от основната си дейност. Компанията ще се фокусира изцяло, както и в предходната година, главно върху рентабилните бизнес линии в общото застраховане и в животозастраховането.

УНИКА

ЗК „УНИКА” АД и ЗК „УНИКА Живот” АД са част от международната група „УНИКА” (UNIQA Insurance Group AG). УНИКА Груп е една от водещите застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. 22 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват около 9.3 милиона клиенти на УНИКА в 19 страни. УНИКА е втората по големина застрахователна група в Австрия с пазарен дял около 22 процента. УНИКА е представена в 15 страни от региона на Централна и Източна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Унгария, Украйна, Хърватска, Черна Гора и Чешката Република. Освен това в състава на УНИКА Груп влизат и застрахователни компании от Италия, Швейцария и Лихтенщайн.

УНИКА със специални условия за застраховане на Toyota Land Cruiser

Застрахователна компания УНИКА обяви специални условия за сключване на застраховка „Каско“ на автомобили Toyota Land Cruiser. Компанията въведе нови тарифи за застраховането на този модел и изискване за монтиране на защитно устройство при някои от застрахованите автомобили.

Новите тарифни числа са 7,3 % за автомобили до 8 години, 8 % за 8-10 години и 9 % за автомобили над 10 години.

За покриване на риска „кражба и грабеж“ на Toyota Land Cruiser със застрахователна сума над 20 000 лева се изисква и задължително монтиране на защитно устройство, ако автомобилът е с регистрация С, СА, СО, РК, В, ТХ и Н.