Tag Archives: социална отговорност

Ивета Кунова, председател на БАЗБ: „Социалната отговорност е наш основен приоритет“

На 4 октомври Ивета Кунова бе преизбрана за председател на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). Тя ръководи организацията от 2014 година насам, а вторият й мандат ще е за нови три години. Ивета Кунова е управител на „Инстрейд“ и един от основателите на БАЗБ. Във връзка с преизбирането си тя разказа за най-големите предизвикателства пред БАЗБ и застрахователните брокери в интервю за delo.bg

iveta-kunova-top

Г-жо Кунова, какви бяха основните проблеми, с които се сблъсквахте през първия си мандат като председател на БАЗБ и за какво ще работите в бъдеще?

Основните цели и дейности на БАЗБ са свързани с осигуряването на добри условия за ефективна и качествена работа на застрахователните брокери, утвърждаване на престижа на професията и непрекъснатото подобряване на услугите, предлагани от нашия бизнес. Когато преди две години оглавих асоциацията, моментът беше изключително тежък. През пролетта и лятото на 2014 година се случиха много бедствия, които нанесоха вреди както на хората, чиито къщи бяха наводнени или разрушени, така и на бизнеса в засегнатите райони. Тогава стана ясно колко сериозен проблем е липсата на информираност и непознаването на ползата от застраховането.

iveta-kunova-3Разясняването и популяризирането на тези ползи са един от приоритетите на БАЗБ. През 2014 и 2015 година БАЗБ активно участва и в изготвянето на новия Кодекс за застраховането, който е в сила от 1 януари тази година.

Новите предизвикателства пред БАЗБ ще са свързани с промяната на Кодекса за застраховането във връзка с въвеждането на Европейската Директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD – Insurance Distribution Directive).

Тя трябва да бъде имплементирана в Кодекса за застраховането през 2017 година. Като цяло основната дейност на БАЗБ по осигуряване на добри условия за работа е свързана с юридически консултации, изготвяне на правни становища, контакти със съсловните организации и преговори със законодателните и регулаторните власти, за да създадем оптимална среда за работа на застрахователните брокери и осигуряване на качествени услуги за потребителите.

Давам си ясна сметка колко тежка и отговорна работа по IDD ни чака, но си запазвам правото за друго интервю по тази тема, защото тя ще повлияе не само на целия бранш, но и на потребителите. За нас – застрахователните брокери, тази тема е основна, защото с имплементирането на Директивата в новия Кодекс за застраховане ще се въведат стандартизирани изисквания за работата на застрахователните посредници с цел гарантиране на сигурност на пазара на застрахователни услуги и по-добра защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги.

Предстоят и промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари ( ЗМИП ), където също очакваме имплементиране на Европейска Директива. Като пълноправен член на Европейската Конфедерация на Застрахователните Посредници ( BIPAR ) нашата Асоциация има достъп до политическите механизми, с които може да помогне на Законодателя при новите специфични изисквания касаещи нашия бранш и потребителите на застрахователни услуги – т.е. всички нас.

Утвърждаването на престижа на професията застрахователен брокер е друг важен въпрос, по който продължавам активно да работя. За съжаление все още има фактори, които работят срещу добрия имидж на професията, но се стараем да ги елиминираме.

Какви са основните проблеми на застрахователните брокери в България?

Част от трудностите произтичат от проблемите на нашите клиенти, тъй като сме зависими основно от тях. Когато бизнесът и индивидуалните клиенти са изправени пред трудности и несигурност във финансово отношение, това се отразява веднага и на нас. Ако дейността им е по някакъв начин затруднена от законодателството или институциите, няма как това да не даде ефект върху отношенията им със застрахователите и брокерите. Затова и БАЗБ се старае да комуникира активно със законодателната и изпълнителната власт, за да осигурим адекватна среда за работа както на нашия бранш, така и на нашите клиенти. Друга група проблеми са свързани с репутацията и престижа на професията ни, за слабата информираност и застрахователна култура. За щастие и в двете посоки ситуацията се подобрява, макар и бавно.

С какво е важна професията застрахователен брокер?

Застрахователният брокер е висококвалифициран специалист и предлаганата от него услуга е съпоставима с тази на адвокат или финансов съветник. Той е компетентен по отношение на предлаганите на пазара различни видове застрахователни продукти. На българския пазар оперират 38 компании в общото застраховане и 18 в животозастраховането. Всяка от тях предлага десетки продукти.

Когато човек се нуждае от застраховка, е практически невъзможно да се ориентира сам и да направи информиран избор. Затова консултацията със застрахователен брокер е най-разумното решение.

Важно е да отбележим, че сключването на застраховка чрез брокер не я оскъпява по никакъв начин. Законово е регулирано, че брокерите получават възнаграждение за труда си от застрахователните компании, а не от крайния клиент. Това е така именно с цел да се окуражи потребителя да ползва услугите на професионалист, когато подписва договор в много специфична област от икономиката и който договор може да окаже влияние върху начина му на живот в последствие. Всичко това не е известно на много от клиентите, които пропускат консултацията със специалист.

Как се развива пазарът на застрахователни продукти в България, какви са вашите наблюдения?

Разпространението на застраховки все още е далеч от това в останалите страни от ЕС и другите развити страни по света, но има положително движение, макар и бавно. Последните данни на КФН показаха, че премийният приход, реализиран чрез застрахователни посредници, за периода юни 2015 – юни 2016 година е нараснал с 18%. Това говори най-вече, чеброят на сключените застраховки расте, тъй като цените не са се променили толкова много за една година. За съжаление, все още основната част от продажбите са на задължителни застраховки – 46% е делът на Гражданската отговорност. В същото време застраховките на имущество са едва около 17% от всички продажби, като само 8% от всички жилища у нас са застраховани.insurance-in

Oчаквам ръст  в областта на здравните застраховки, където търсенето расте с големи темпове. Все повече застрахователни брокери специализират и предлагат този продукт. Предвиждам и завишен интерес и търсене при застраховките Отговорност – професионални и други.

Тук искам да спомена и за една нова за българския пазар застраховка – БОНД – която е алтернатива на банковата гаранция. Въвеждането на гаранции под формата на застраховка е новост в България, но е дългогодишна практика в останалите европейски страни.

БАЗБ оргранизира специализирани семинари и обучения за повишаване професионалната квалификация на членовете на БАЗБ по различни видове застраховки, които не се предлагат масово от всички участници на пазара, за да могат нашите членове да са добре подготвени и в услуга на клиентите си при предлагането и обслужването на този вид договори.

Професионалната квалификация е присъствала винаги в плановете на БАЗБ и ние организираме най-малко два пъти годишно обучения за нашите членове, за да имаме надграждане на специфични знания и умения и разширяване на познанията в областта на застраховането.

Прави впечатление, че отговорността към обществото и социалните кампании заемат сериозно място в дейността на БАЗБ през последните години. Каква е причината за това?

Обществената дейност е част от политиката на всяка сериозна асоциация, каквато е БАЗБ. През последните години темата стана особено чувствителна, най-вече след тежките природни бедствия през 2014 година. Именно тогава БАЗБ реши да отмени традиционния си конкурс „Застраховател на годината“ и вместо това да вложи усилията си в кампания, насочена към подпомагането на пострадалите. Това беше най-човешкото и най-разумното нещо, което можеше да направим, особено след като стана ясно, че повечето от пострадалите не са застраховани и на практика няма кой да им помогне да излязат от кризата.

Така започнахме кампанията „Да спасим читалище Родина“, чрез която събирахме средства за ремонт на сградата на най-голямото читалище България – читалище “Родина “ в град Стара Загора, която тежко пострада от наводненията. Това бе първата подобна кампания на БАЗБ, но постигна невероятен успех – събрахме необходимата сума и ремонтът на сградата вече е факт.

iveta-kunova-4

Теодор Христов, зам.-председател на БАЗБ и Ивета Кунова, председател на БАЗБ с наградата „Заедно“ за най-ефективна кампания на фондация „Работилница за граждански инициативи“

На следващата година инициативата бе отличена с наградата „Заедно“ за най-ефективна кампания на фондация „Работилница за граждански инициативи“ и бе номинирана за наградите на Българския дарителски форум. Успехът ни вдъхнови да организираме още социални кампании.

През 2015 година, заедно с Асоциацията на българските застрахователи инициирахме конкурса „Застрахователи за обществото“, в който отличаваме най-успешните благотворителни кампании, провеждани от застрахователния бранш.

През пролетта на 2016 година БАЗБ организира и кампанията „Мисия: Защити своя дом“, с която информира за ползите от имущественото застраховане и обучи над 500 деца и техните преподаватели за реакция при кризисни ситуации в следствие на природни бедствия. Тази кампания също е номинирана за наградите на БДФ, победителите в които ще бъдат обявени през ноември.

misia-top

Едва ли има бизнес, който да не е наясно, че ако обществото е в криза, няма как той да работи нормално и да просперира. Всичко е една свързана система и ние сме длъжни като хора и като професионалисти да помагаме за изграждането на здраво общество. Активно ще продължаваме да работим в тази насока и в бъдеще.

1s7a0731-1

Ивета Кунова, БАЗБ, Светла Несторова, АБЗ, Карина Караиванова, КФН по време на тазгодишната церемония „Застрахователи за обществото“

Кое е най-важното, което искате да кажете на колегите и партньорите си в началото на новия си мандат като председател на БАЗБ?

Най-важното е всички да осъзнаваме, че работим заедно, в една среда, в една система и успехът на всеки един от нас зависи пряко от благоденствието и на останалите, и на цялото общество.Единственият начин всички да вървим нагоре е като предлагаме качествени услуги, като се грижим за клиентите си, като работим в среда на честна и лоялна конкуренция и като си сътрудничим помежду си и с регулаторните органи.