Tag Archives: полици

Застраховки за 500 млн. лв продадени чрез брокерите

kfn

Застрахователни полици на стойност близо 500 млн. лв са продадени чрез застрахователните брокери за първите месеца на 2014 година, сочат официалните данни на Комисията за финансов надзор. Приходите от комисиони на брокерите са за 81 319 хил.лв и отчитат ръст от 11,8 % спрямо юни 2013 година.

Премийният приход, реализиран от застрахователи със седалище в България, е 453 340 хил. лв, а застрахователите от други държави са продали полици за 39 810 хил. лв, сочат данните.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери са за 81 319  хил. лв. От тях 75 185 хил. лв. са при посредничеството за застрахователи със седалище в България и 6 134 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави. По-голямата част от приходите – 69 415 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане, а 5 731 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 18,6 %, а в животозастраховането с 27,5 %. Комисионите на брокерите представляват 18,6 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14,5 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

От общия премиен приход най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (44,7 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36,5 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6,9 %) и „Други щети на имущество” (3,6 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (68,6 %).