Tag Archives: пазар

Застраховка Group Plus Guard

Застраховка на покупки и лични данни – Group Plus Guard

Застраховка Group Plus Guard

Тревожите ли се за сигурността на данните, парите и покупките си всеки път, когато използвате банкомат, плащате на ПОС терминал или чрез интернет? Повечето от ежедневните финансови операции са изключително сигурни и удобни, но не липсват и злонамерени лица, които ще направят всичко възможно, за да се сдобият с данните от кредитната ви карта, личните ви документи или пък с чисто новите скъпи вещи, които сте си купили наскоро. Неслучайно някои от онлайн магазините предлагат срещу допълнително заплащане застраховка на закупената вещ. Днес ние ви представяме една по-мащабна застраховка. Тя ви защитава едновременно от кражба на самоличност, злоупотреби с откраднати банкови карти, грабеж след теглене на банкомат и кражба/щета на новозакупена вещ. Това е групова застраховка Group Plus Guard, предлагана от Колонад България.

Какво е застраховка Group Plus Guard?

Застраховка Group Plus Guard комбинира няколко покрития:

  • Защита на покупката през Интернет. Включва ъзстановяване на разходи за ремонт или замяна на вещ, закупена през интернет, ако вещта е била увредена и загубена при Кражба, Кражба чрез взлом, Грабеж, Бедствие и/или Щета в рамките на 90 дни след покупката.
  • Защита на покупката през ПОС терминал. Включва възстановяване на разходи за ремонт или замяна на вещ, закупена и заплатена с платежна карта през ПОС терминал, ако вещта е била увредена и загубена при Кражба, Кражба чрез взлом, Грабеж, Бедствие и/или Щета в рамките на 90 дни след покупката.
  • Кражба на самоличност.  Например при установено неправомерно ползване на лични данни за откриване на платежни сметки, използвани за изпълнението на платежни операции от кредитна институция. Кражбата на самоличност може да бъде установена до 12 месеца преди предявяване на претенцията. Покриват се съдебните разноски, загуба на доходи, задължения за плащания и др.
  • Грабеж при Банкомат (в рамките на 24 часа след теглене на средства от Банкомат) – необходимо е да се уведомят компетентните органи и да се представи банково извлечение. Покриват се само сумите, изтеглени от банкомата.
  • Неправомерно използване на Платежна карта – има се предвид неправомерни тегления от банкомат, от банкова сметка или кредитна сметка, или неправомерни плащания с платежна карта чрез покупка в магазин, по телефон или по електронен път (онлайн покупки и плащания), чрез използване на информация от платежната карта от трети лица.

Кой може да сключи застраховка Group Plus Guard?

Това е групова застраховка, която се сключва чрез работодател. Тя е предназначена за работодатели, които биха искали да дадат допълнителна стойност на служителите си и техните семейства, да повишат спокойствието им и чувството за сигурност. В груповата полица могат да се включат както служители на дадена компания, така и членове на семействата им.

Ако сте работодател и търсите начини за повишаване на сигурността и удовлетвореността на служителите си, застраховка Group Plus Guard е чудесно допълнение към техния социален пакет. Други високо оценявани от служителите придобивки са здравните застраховки, или т.нар. доброволно здравно осигуряване.  Ако сте служител и търсите начин да минимизирате ежедневните рискове, свързани с вашите разплащания и покупки, попитайте своя работодател за такава застраховка. За пълна информация, условия и оферта, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Застрахователният пазар с ръст от 7,7 %

Застрахователният пазар в България е отчел ръст от 7,7 % за 2013 година, сочат предварителните данни на Комисията за финансов надзор. Ръст има и в техническия и финансовия резултат на българските застрахователни компании.

Към края на миналата година брутният премиен приход за 2013 година е 1,723 млрд. лв. Това е ръст от 7,7 % спрямо предходната година.

Основна част от продажбите са извършени от дружествата за общо застраховане – 1,425 млрд. лв, като ръстът в сектора е 6,5 %. За сравнение, година по-рано по този показател е бил отчетен спад от 1,9 %. Най-голям дял за поредна година имат автомобилните застраховки – 69,6 %, следвани от имуществените с 18,4 %. Значителен ръст има при застраховка „Заболяване“, където приходите са за 36,7 млн. лв, в сравнение с 344 000 през 2012 година. Причината за това обаче е прелицензирането на здравноосигурителните дружества като застрахователи.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2013 г., възлиза на 298 млн. лв., с което се отчита ръст от 14,0% на годишна база, при ръст от 6,9%, изчислен в края на 2012 г. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,8 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 5,8 % в структурата на портфейла на животозастрахователите в края на 2013 г.

Изплатените претенции по общо застраховане са в размер на 727 544 хил. лв. като се отчита увеличение от 6,1% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 117 268 хил. лв., с което се отчита увеличение от 10,8% на годишна база.

Сумата на активите в общото застраховане нараства с 5,6% на годишна база и достига 2 090 658 хил. лв., докато в животозастраховането нараства с 6,2 % на годишна база и достига 1 191 272 хил. лв. Собственият капитал на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, достига 647 417 хил. лв., а на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане – 338 523 хил. лв.

Ръст има и при техническите и финансовите резултати. В края на 2013 г. дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 65 077 хил. лв. при 37 672 хил. лв. към края на 2012 г. Финансовият резултат към 31.12.2013 г. възлиза на 81 682 хил. лв. при 55 040 хил. лв. към края на 2012 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на 2013 г. е 20 537 хил. лв. при 9 664 хил. лв. към края на 2012 г., а финансовият резултат е 11 230 хил. лв. при 28 328 хил. лв. към края 2012 г.