Tag Archives: кражба

Застраховката не покрива кражба на цяло стъкло

Рязането и кражбите на автомобилни стъкла заради залепените върху тях нови годишни винетки е най-новият вид престъпление, засягащо собствениците на автомобили в последните дни. Въпреки че ползите от подобен акт са нищожни в сравнение с поетия риск, не липсват примери за такива незаконни инициативи.

За собственик на автомобил, станал жертва на подобно деяние, липсващият стикер е най-малката загуба. Ремонтът на колата и времето, загубено по него, са далеч по-сложни и скъпи. За тези, които имат застраховка Каско, проблемът е по-малък, но невинаги, и не съвсем. Изплащането на обезщетение може да е под въпрос, затова ще обясним в кои случаи имате право на него и какво покрива застраховката.

За да имате право на обезщетение, трябва да имате застраховка Каско на МПС с покрит риск Вандализъм. Това в повечето случаи означава Пълно каско. Предлаганите варианти за Частично Каско обикновено ограничават покритието до Природни бедствия и ПТП.

Ако застраховката ви покрива този риск, имате право на обезщетение, но в определени случаи. Ако стъклото ви видимо е счупено, наранено или има следи от кражба и взлом, застраховката ще покрие щетите. Ако обаче стъклото е премахнато изцяло, но няма следи от злоумишлени действия и няма остатъци от него върху или по автомобила, има голяма вероятност да ви откажат обезщетение. Това е така, тъй като повечето застрахователи не покриват липсващи части от автомобил, ако няма следи от злоумишлено действие. Същата клауза се прилага и при катализаторите, които са популярен обект на кражби. Причината за подобни клаузи в условията на застрахователите е избягване на злоупотреби от застраховани лица, тъй като не може да се докаже дали липсващият елемент наистина е откраднат. В практиката има много случаи на злоупотреби от страна на собствениците.

Самата винетка не се покрива от застраховката. В Закона за пътищата обаче е предвидено безплатно издаване на нова винетка, в случай на кражба или счупване на предното стъкло. Съгласно чл. 10а, ал. 5 от Закона за пътищата, при унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер вследствие на счупване или кражба на предно панорамно стъкло, след представяне на втората част от годишната винетка се издава безплатен годишен винетен стикер. Същият се издава на собственика или ползвателя на пътното превозно средство след представяне в съответното областно пътно управление на заявление, към което се прилагат следните документи:

– копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство (в т.ч. свидетелство за регистрация на автомобила);

– актът за констатиране на счупването или кражбата на предно панорамно стъкло. Необходимо е да се представи служебна бележка / удостоверение, издадена от органите на МВР или протокол за ПТП ;

– втората част на годишния винетен стикер;

– частта, която е била залепена на счупеното стъкло.

При кражба на предното стъкло не се изисква представянето на първата част на винетния стикер.

Стикерите се застраховат допълнително

Ако върху автомобила ви има залепени стикери, рекламни надписи и др. които могат да бъдат увредени при инцидент с автомобила, те не са автоматично застраховани с полицата Каско. Ако искате застраховката ви да покрива и щети по тях, те трябва да бъдат описани в полицата и за тях да бъде заплатена допълнителна сума. Ако това не е направено, повредите по тях са за ваша сметка.

За повече информация и сключване на застраховка, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.