Tag Archives: КФН

КФН и пенсионните фондове срещу бързата пенсионна реформа

Комисията за финансов надзор и асоциацията на пенсионните фондове се обявиха срещу прибързаното приемане на промените в закона за пенсионното осигуряване, които ще дадат възможност за еднократно прехвърляне на пенсионните спестявания към държавната хазна. Позициите им са посочени в прессъобщение на КФН и в декларация на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

И КФН, и БАДДПО са на мнение, че подобни решения трябва да се вземат след широка обществена дискусия и при отчитане на всички интереси. От БАДДПО посочват, че вземането на такова решение в рамките на един неделен следобед и последващото му приемане като закон само за няколко дни може да застраши стабилността на държавата.

КФН опровергава още някои изявления на политици и синдикалисти в медиите, според които парите на вложителите в частните пенсионни фондове са изчезнали. Комисията за финансов надзор счита за изключително вредни множеството твърдения и изказвания в публичното пространство, направени от различни представители на политически партии, на синдикати, на работодателски организации и народни представители,  че средствата на осигурените лица в пенсионните фондове са „изчезнали”, са „присвоени” или „загубени” и др. подобни манипулативни внушения. Подобен тип говорене не само е безотговорно и невярно, но е и вредно и опасно за финансовата стабилност у нас. При осъществяване на дейността си по отношение надзор над пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове КФН изпълнява стриктно законовите изисквания и гарантира, че до момента средствата на пенсионните фондове се инвестират единствено и само в позволените от Кодекса за социално осигуряване (КСО) финансови инструменти при строго спазване на ограниченията за всеки един финансов инструмент, което предопределя стабилността на пенсионните фондове в дългосрочен план, се посочва в изявлението на комисията. Цялото съобщение на КФН може да прочетете тук.

По-долу публикуваме и пълния текст на декларацията на БАДДПО по отношение на спорния законопроект.

 

Д E К Л А Р А Ц И Я

на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Във връзка с внесените предложения за промяна в КСО, чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г., БАДДПО е длъжна да заяви:

1. Приемането с промени в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. на решения по един толкова важен въпрос, засягащ всички български граждани, в рамките на един неделен следобед, при нарушаване на всички форми за водене на тристранен и обществен диалог, отсъствие на анализ и оценка на въздействието на промените за пенсионната система, не е просто проява на управленска недалновидност, а форма за вземане на решения, която може да бъде опасна за стабилността на държавата;

2. Предложените промени представляват опит за смяна на тристълбовия модел на пенсионно осигуряване, въведен през 2000 г. и получил признанието на международните институции като успешна стратегия за пенсионна реформа, с решения с временен фискален ефект, застрашаващи доверието в пенсионната система и по своята същност са отстъпление от проведените в съгласие с международните институции спасителни за държавата реформи в периода 1998-2001 г.;

3. Неясно защо първият и вторият стълб на пенсионната система се противопоставят изкуствено, докато те са създадени като допълващи се и балансиращи се, а не като конкурентни един на друг;

4. Зад фасадата на „демократичност на избора“ и „право на избор“ това право се отнема и осигурените лица се закрепостяват към солидарната система. В допълнение, ние, като експерти в тази област, се затрудняваме да прогнозираме размера на пенсиите, които осигурените лица биха получавали след време от ДОО, за разлика от втория стълб, където пенсионните плащания са лесно определими.

5. Не се предлага истинско право на избор и конкуренция между солидарни и капиталови схеми, което би означавало възможност за равностоен избор – т.е. всяко осигурено лице да може да реши дали цялата вноска за пенсионно осигуряване от 29.8% да бъде превеждана в солидарния фонд или в капиталова схема;

6. Предложените промени може и да имат някакъв краткосрочен, съмнителен фискален ефект и откупуване на политически комфорт в рамките на 1-2 години, но в дългосрочен план ще доведат до увеличване на дефицита в солидарния стълб и генерирането на още по-ниски пенсионни доходи от него. Чрез тях не само не се решават проблемите за финансовата стабилност на държавната пенсионна система, но се застрашава възможността за нарастване на пенсионните доходи на базата на капиталови схеми – модел, който действа успешно в повечето европейски страни;

7. Предложените промени не адресират по никакъв начин основни проблеми на пенсионната система в България като влошаващата се демографска структура, ниската събираемост на осигурителни вноски и злоупотребата със средства от осигурителната система.

8. Нарушава се един основен принцип, който демократичните държави се стремят да въвеждат и прилагат във всички области на обществено-икономическия живот – този за диверсификация и увеличаване на възможностите на осигурените лица за защита на техните права и собственост.

9. Прави се опит за заобикаляне на решението на Конституционния съд на Република България от 2011 г., когато за първи път бе посегнато върху лични средства, натрупани в индивидуалните партиди на осигурени в капиталова форма лица, които представляват тяхна собственост;

10. Нарушава се постигнатото и подписано през 2010 г. споразумение за развитие на пенсионната система между правителството, с министър председател Бойко Борисов, синдикатите и работодателите;

11. Не на последно място, държим да знаем Кои са авторите на едни толкова съществени промени, засягащи живота и бъдещето на милиони граждани и на държавата като цяло, защото считаме, че анонимността не е прозрачност, а обществото следва да знае от първо лице аргументите и мотивите за тази промяна.

От своя страна, БАДДПО е категорично за това:

Да бъде продължен широкия експертен, политически и обществен дебат за бъдещето на пенсионната система и избирането на най-добрите пътища за нейното развитие, с оглед на обезпечаване на най-важната й цел – получаването на достойни пенсионни доходи.

Да бъде прекратена практиката за вземане на решения, засягащи живота и доходите на милиони граждани, непрозрачно и на парче, защото това винаги води до грешки, поражда недоверие, липса на устойчивост и предвидимост и непоправими щети за държавата.

Изразяваме своята пълна готовност да участваме, както и до сега, в този дебат с целия си натрупан опит, потенциал и добронамереност.

 

Иде краят на твърде евтиното Автокаско

casco

Цените на застраховки Автокаско, предлагани от някои компании, може да се увеличат, пише „Капитал“. Промяната вероятно ще засегне тези компании, които до момента са предлагали сред най-евтините застраховки на пазара. Тя е по препоръка на Комисията за финансов надзор.

През август КФН е изпратила до компаниите с най-голям пазарен дял писма с препоръка за предлаганите от тях застраховки Автокаско. Надзорът няма право да ги задължи да повишат тарифите си, но по информация на „Капитал“ съдържанието на писмото е било съвет те да бъдат вдигнати, за да се гарантира, че няма продажби под себестойност, застрашаващи финансовата стабилност на застрахователите.
Смята се, че повишение на тарифите може да последва за компании, които досега са предлагали сред най-евтините застраховки на нови клиенти. Средното ниво на тарифите по „Каско“ сред различните компании се движи около 4% от оценката на автомобила, като някои падат и под нея, а други са с по-високи, обикновено за коли, които са по-скъпи и има по-голям риск да бъдат откраднати.

От „Армеец“ обясниха, че вече са изпълнили предписанията на КФН, като в тях не е имало изрична заповед за повишаване на тарифите. От „Алианц България“ казаха, че засега нямат препоръки и нямат намерение да вдигат цените, още повече че техните са сред високите на пазара. От ДЗИ не са получавали писмо, независимо от КФН планират промяна, но тя ще е разнопосочна и ще зависи от автомобила и клиента. Много компании прилагат „бонус-малус“ за тези, които са им клиенти от години и нямат щети или поне не са тежки и предизвикани по тяхна вина. „Бул инс“ имат писмо от надзора, но засега от компанията не са обявили изрично, че ще вдигнат цените. От „Лев инс“ не дадоха информация за предстояща промяна. От „Дженерали България“ коментираха, че тарифите им са пазарно ориентирани и изцяло съобразени с изискванията и препоръките на надзора. От „Булстрад“ засега не планират повишение на тарифите по застраховката.

„Капитал“ дава и няколко препоръки по отношение на сключването на застраховка Автокаско. Първо и най-важно – нека цената да не бъде водещият ви критерий. Това често се повтаря за много продукти и услуги, но продължава да е само добро пожелание. Последиците, ако избираме само най-евтиното, могат да бъдат от по-дълги разправии със застрахователя до липса на покритие за важни щети само защото не сме прочели целия договор и изключенията. След градушката в София много собственици на автомобили откриха, че застраховките им не покриват нанесените щети.

Застраховки за 500 млн. лв продадени чрез брокерите

kfn

Застрахователни полици на стойност близо 500 млн. лв са продадени чрез застрахователните брокери за първите месеца на 2014 година, сочат официалните данни на Комисията за финансов надзор. Приходите от комисиони на брокерите са за 81 319 хил.лв и отчитат ръст от 11,8 % спрямо юни 2013 година.

Премийният приход, реализиран от застрахователи със седалище в България, е 453 340 хил. лв, а застрахователите от други държави са продали полици за 39 810 хил. лв, сочат данните.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери са за 81 319  хил. лв. От тях 75 185 хил. лв. са при посредничеството за застрахователи със седалище в България и 6 134 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави. По-голямата част от приходите – 69 415 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане, а 5 731 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 18,6 %, а в животозастраховането с 27,5 %. Комисионите на брокерите представляват 18,6 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14,5 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

От общия премиен приход най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (44,7 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36,5 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6,9 %) и „Други щети на имущество” (3,6 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (68,6 %).

 

КФН и МВР ще помагат на застрахователите за разкриването на измами

Picture-165_full

Комисията по финансов надзор (КФН), Министерството на вътрешните работи и организациите на застрахователите в България подписаха споразумение за сътрудничество с цел по-добра съвместна работа съобразно европейските стандарти и тенденции.

Договорът бе подписан на 3 юли от заместник-председателя на КФН Ралица Агайн – Гури и министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев, заедно с ръководителите на Гаранционния фонд (ГФ), Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Споразумението цели да повиши ефективността при взаимодействието между КФН, МВР и организациите в сферата на застрахованетo. Конкретни приоритети по него са борбата и противодействието срещу извършване на застрахователни измами и други престъпления и се предвиждат съвместни усилия за усъвършенстването на нормативната уредба, както и облекчен режим на обмен на информация между страните. Предстои създаването на контактна група, която да осигурява координацията между страните. Споразумението е безсрочно и влиза в сила от 3 юли.