Tag Archives: групама

Застраховка Отмяна на пътуване

Holiday-Cancellations

Застраховка срещу отмяна на пътуване е най-новият продукт, който ще спести на туристите загубени пари за ваканция, ако тя се провали заради независещи от тях причини. Застраховката се предлага от „Групама“ и е в две разновидности – „Отмяна на пътуване“ и „Анулиране на самолетен билет“.

И в двата случая полицата покрива разходите, направени за пътуването, в случай на извънредни обстоятелства, възникнали по независещи от пътуващия причини. Такива са внезапно заболяване, злополука или смърт на застрахования или негов близък или влошаване на хронично заболяване на застрахования. Покрит риск е също уволнение или съкращение на застрахования от работодателя му. Щети по жилището или офиса на застрахования, настъпили при природно бедствие или кражба, също са покрит риск. В застраховката влиза още невъзможност за пътуване заради лоши климатични условия, както и повреда или ПТП на превозното средство, с което трябва да бъде извършено пътуването. При стачки в транспорта или кражба на документи отговорността също е на застрахователя.

Извън покритите рискове остават предварително съществуващи заболявания на застрахования и близките му роднини и заболявания в неизлечим стадий. Застрахователят не носи отговорност и при случаите на смърт след самоубийство на застрахования или негов близък. Отказ от виза за съответната държава на пътуване също не е основание за застрахователно обезщетение.

Застраховката се сключва при подписване на договора за пътуването с туроператор или при закупуване на самолетния билет. Покритието е до 7000 лв и се предоставя на лица до 79 години.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Обща ГО за обекти в търговски центрове от Групама

groupama

Групама застраховане представи новия си продукт  – Обща гражданска отговорност на юридически лица за обекти в търговски центрове, като част от стратегията си за обогатяване на портфолиото.

Застраховката покрива нанесени от застрахования вреди на трети лица, включително материални и нематериални щети. Покритието важи както за застрахованото юридическо лице, така и за негови служители, в случай, че събитието е настъпило по време на изпълнение на техни задължения. Покриват се и събития на територията на целия свят, възникнали по време на краткотраен престой на застрахованите лица в чужбина.

За повече информация и сключване на застраховката, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.

Нови покрития по туристическа застраховка от Групама

Travel_Insurance-3

Групама застраховане представи обновената си застраховка „Помощ при пътуване“, която предлага допълнително разширено покритие и вече е без самоучастие за всички щети.

Освен традиционните медицински разходи за лечение в чужбина и транспортиране до България, по желание може да се добави и допълнително покритие, включващо разходи за телефонни разговори, удължаване на престоя или преждевременно завръщане, разходи за откраднати или изгубени документи, загуба или закъснение на багаж.

Друга нова възможност е удължаване на покритието „Мултитрип“ за до 120 дни.

За всички щети пък отпада изискването за самоучастие в размер на 50 валутни единици.

Въвежда се и нов минимален лимит за застрахователната сума по основното покритие от 5000 евро.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Застраховка „Помощ при пътуване“ можете да сключите и онлайн.

Групама с нов офис в София

Застрахователна компания Групама отвори нов офис в София. Той се намира на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Гоце Делчев“. До края на годината компанията планира да отвори общо 9 търговски офиса у нас в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново и Благоевград.

Френската застрахователна компания е със 100-годишна история. В компанията работят общо 35 000 служители, от които 27 000 във Франция, и 8 000 служители в цял свят. Историята на Групама в България започва през 2008-ма година, когато Groupama S.A. придобива 100 % от дружеството ДСК Гаранция и става негов едноличен собственик. Двете компании, опериращи на българския пазар – Групама Застраховане и Групама Животозастраховане са ексклузивен партньор на Банка ДСК, чрез дългосрочно споразумение за продажба на банково застрахователни продукти.