Tag Archives: чужденци

Ново! Медицинска застраховка за чужденци от Групама

groupamaМедицинска застраховка за чужденци в България е най-новият продукт на Групама, който е на пазара от 9 февруари. Тази застраховка е задължителна за всички чужденци – физически лица, които пребивават краткосрочно или продължително на територията на страната или преминават транзитно през България.

Новият продукт на Групама предлага две застраховки в едно с покрития за неотложни медицински разходи при злополука и акутно заболяване. Той съдържа задължителната застраховка, изисквана от закона, както и възможност за допълнителна доброволна медицинска застраховка в случай, че застрахованите вече имат сключена задължителна застраховка в чужбина с валидност в България. От застраховката могат да се възползват и работещи или професионални спортисти, както и любители скиори.

За групи от 3 и повече лица се предлага отстъпка от 20 %.

За пълни подробности и сключване на застраховката, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.