Tag Archives: буря

Опасност от валежи и гръмотевични бури в цялата страна

storm

Опасност от проливни валежи и гръмотевични бури има в цялата страна, алармират застрахователи. Обявен е оранжев код в 11 области на Северозападна България и жълт код за останалите 17 области на страната. Заради очакваните опасни метеорологични явления застрахователите предупреждават клиентите си да предприемат всички възможни мерки за защита на застрахованото имущество от евентуални вреди.

За целта, в зависимост от застрахования обект и имущество следва:

1. Да се вземат мерки за предотвратяване и ограничаване проникването на водна маса в помещения на нивото и под нивото на земната повърхност, чрез чували с пясък или други подходящи за това средства и материали.

2. Своевременно разполагане на безопасна височина или на място, което не е застрашено от проникване на вода на материални запаси (от всякакво естество: материали, стоки, продукция, незавършено производство и др.).

3. Преместване или при невъзможност обезопасяване на най-уязвимите части (захранване, системи на управление и др.) на машини, съоръжения и оборудване. Да не се допуска оставянето на офис оборудване и електронна техника в директен контакт със земята.

4. Да се вземат всички възможни превантивни действия по опазване на застраховано имущество разположено в полуоткрити, открити или други застрашени части от застрахования обект.

Посочените изисквания имат задължителен характер по силата на някои полици и общите условия на някои застрахователни компании. При въпроси и щети, свържете се с вашия застраховател или застрахователен брокер.