Tag Archives: брокери

Ивета Кунова: Сивият сектор вреди на репутацията на застрахователните брокери

Какво се случва на пазара на застрахователните брокери, кои от услугите им са най-търсени и кои са предизвикателствата пред бранша? На тези въпроси отговаря Ивета Кунова, председател на Българската асоциация на застрахователните брокери, пред сп. Икономист

За кои застраховки клиентите най-често търсят услугите на застрахователните брокери?

За всички. На практика няма застраховка, която повечето клиенти да се чувстват уверени да сключат без консултация със специалист. В същото време брокерите предлагат и много допълнителни услуги, освен продажбата на застраховки, и затова се превръщат във все по-активни участници на пазара.

При корпоративното застраховане необходимостта да се работи с брокер е най-ясно изразена и все по-голямата част от бизнеса се застрахова именно по този начин, защото той е най-надежден и лесен. Тук ключови моменти са високото ниво на компетентност и достъпността до разнообразна и пълна информация, която клиента получава при застрахователния посредник. Едно предприятие има нужда от различни видове застраховки и без консултация със специалист, съществува опасност някоя от тях да бъде неволно пропусната, предизвиквайки сериозни последици за бизнеса…

Прочетете цялото интервю тук

Задължават брокерите да отчитат плащания по ГО в същия ден

Застрахователните посредници, получили плащания по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, са длъжни да ги отчитат в същия ден. Това гласи новата наредба 16 на Комисията за финансов надзор, обнародвана в Държавен вестник на 31 октомври.

Застрахователен посредник, който е получил плащане на премия или на разсрочена вноска по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, е длъжен да я отчете в същия ден, както и да преведе получените средства в полза на застрахователя в срок до пет работни дни след получаване на плащането, гласи чл. 44 от наредбата.

Лицата, които са извършили нарушение на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват при условията и по реда на част седма от Кодекса за застраховането. Предвидените в Кодекса наказания за физически лица са между 500 и 3000 лв, а за юридически лица – от 1000 до 20 000 лв. При повторно нарушение глобите са в двоен размер.

Пълния текст на наредбата може да прочетете на http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=89089

Застраховки за 500 млн. лв продадени чрез брокерите

kfn

Застрахователни полици на стойност близо 500 млн. лв са продадени чрез застрахователните брокери за първите месеца на 2014 година, сочат официалните данни на Комисията за финансов надзор. Приходите от комисиони на брокерите са за 81 319 хил.лв и отчитат ръст от 11,8 % спрямо юни 2013 година.

Премийният приход, реализиран от застрахователи със седалище в България, е 453 340 хил. лв, а застрахователите от други държави са продали полици за 39 810 хил. лв, сочат данните.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери са за 81 319  хил. лв. От тях 75 185 хил. лв. са при посредничеството за застрахователи със седалище в България и 6 134 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави. По-голямата част от приходите – 69 415 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане, а 5 731 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 18,6 %, а в животозастраховането с 27,5 %. Комисионите на брокерите представляват 18,6 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14,5 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

От общия премиен приход най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (44,7 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36,5 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6,9 %) и „Други щети на имущество” (3,6 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (68,6 %).