Tag Archives: БАЗБ

Ивета Кунова, председател на БАЗБ: „Социалната отговорност е наш основен приоритет“

На 4 октомври Ивета Кунова бе преизбрана за председател на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). Тя ръководи организацията от 2014 година насам, а вторият й мандат ще е за нови три години. Ивета Кунова е управител на „Инстрейд“ и един от основателите на БАЗБ. Във връзка с преизбирането си тя разказа за най-големите предизвикателства пред БАЗБ и застрахователните брокери в интервю за delo.bg

iveta-kunova-top

Г-жо Кунова, какви бяха основните проблеми, с които се сблъсквахте през първия си мандат като председател на БАЗБ и за какво ще работите в бъдеще?

Основните цели и дейности на БАЗБ са свързани с осигуряването на добри условия за ефективна и качествена работа на застрахователните брокери, утвърждаване на престижа на професията и непрекъснатото подобряване на услугите, предлагани от нашия бизнес. Когато преди две години оглавих асоциацията, моментът беше изключително тежък. През пролетта и лятото на 2014 година се случиха много бедствия, които нанесоха вреди както на хората, чиито къщи бяха наводнени или разрушени, така и на бизнеса в засегнатите райони. Тогава стана ясно колко сериозен проблем е липсата на информираност и непознаването на ползата от застраховането.

iveta-kunova-3Разясняването и популяризирането на тези ползи са един от приоритетите на БАЗБ. През 2014 и 2015 година БАЗБ активно участва и в изготвянето на новия Кодекс за застраховането, който е в сила от 1 януари тази година.

Новите предизвикателства пред БАЗБ ще са свързани с промяната на Кодекса за застраховането във връзка с въвеждането на Европейската Директива за разпространение на застрахователни продукти (IDD – Insurance Distribution Directive).

Тя трябва да бъде имплементирана в Кодекса за застраховането през 2017 година. Като цяло основната дейност на БАЗБ по осигуряване на добри условия за работа е свързана с юридически консултации, изготвяне на правни становища, контакти със съсловните организации и преговори със законодателните и регулаторните власти, за да създадем оптимална среда за работа на застрахователните брокери и осигуряване на качествени услуги за потребителите.

Давам си ясна сметка колко тежка и отговорна работа по IDD ни чака, но си запазвам правото за друго интервю по тази тема, защото тя ще повлияе не само на целия бранш, но и на потребителите. За нас – застрахователните брокери, тази тема е основна, защото с имплементирането на Директивата в новия Кодекс за застраховане ще се въведат стандартизирани изисквания за работата на застрахователните посредници с цел гарантиране на сигурност на пазара на застрахователни услуги и по-добра защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги.

Предстоят и промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари ( ЗМИП ), където също очакваме имплементиране на Европейска Директива. Като пълноправен член на Европейската Конфедерация на Застрахователните Посредници ( BIPAR ) нашата Асоциация има достъп до политическите механизми, с които може да помогне на Законодателя при новите специфични изисквания касаещи нашия бранш и потребителите на застрахователни услуги – т.е. всички нас.

Утвърждаването на престижа на професията застрахователен брокер е друг важен въпрос, по който продължавам активно да работя. За съжаление все още има фактори, които работят срещу добрия имидж на професията, но се стараем да ги елиминираме.

Какви са основните проблеми на застрахователните брокери в България?

Част от трудностите произтичат от проблемите на нашите клиенти, тъй като сме зависими основно от тях. Когато бизнесът и индивидуалните клиенти са изправени пред трудности и несигурност във финансово отношение, това се отразява веднага и на нас. Ако дейността им е по някакъв начин затруднена от законодателството или институциите, няма как това да не даде ефект върху отношенията им със застрахователите и брокерите. Затова и БАЗБ се старае да комуникира активно със законодателната и изпълнителната власт, за да осигурим адекватна среда за работа както на нашия бранш, така и на нашите клиенти. Друга група проблеми са свързани с репутацията и престижа на професията ни, за слабата информираност и застрахователна култура. За щастие и в двете посоки ситуацията се подобрява, макар и бавно.

С какво е важна професията застрахователен брокер?

Застрахователният брокер е висококвалифициран специалист и предлаганата от него услуга е съпоставима с тази на адвокат или финансов съветник. Той е компетентен по отношение на предлаганите на пазара различни видове застрахователни продукти. На българския пазар оперират 38 компании в общото застраховане и 18 в животозастраховането. Всяка от тях предлага десетки продукти.

Когато човек се нуждае от застраховка, е практически невъзможно да се ориентира сам и да направи информиран избор. Затова консултацията със застрахователен брокер е най-разумното решение.

Важно е да отбележим, че сключването на застраховка чрез брокер не я оскъпява по никакъв начин. Законово е регулирано, че брокерите получават възнаграждение за труда си от застрахователните компании, а не от крайния клиент. Това е така именно с цел да се окуражи потребителя да ползва услугите на професионалист, когато подписва договор в много специфична област от икономиката и който договор може да окаже влияние върху начина му на живот в последствие. Всичко това не е известно на много от клиентите, които пропускат консултацията със специалист.

Как се развива пазарът на застрахователни продукти в България, какви са вашите наблюдения?

Разпространението на застраховки все още е далеч от това в останалите страни от ЕС и другите развити страни по света, но има положително движение, макар и бавно. Последните данни на КФН показаха, че премийният приход, реализиран чрез застрахователни посредници, за периода юни 2015 – юни 2016 година е нараснал с 18%. Това говори най-вече, чеброят на сключените застраховки расте, тъй като цените не са се променили толкова много за една година. За съжаление, все още основната част от продажбите са на задължителни застраховки – 46% е делът на Гражданската отговорност. В същото време застраховките на имущество са едва около 17% от всички продажби, като само 8% от всички жилища у нас са застраховани.insurance-in

Oчаквам ръст  в областта на здравните застраховки, където търсенето расте с големи темпове. Все повече застрахователни брокери специализират и предлагат този продукт. Предвиждам и завишен интерес и търсене при застраховките Отговорност – професионални и други.

Тук искам да спомена и за една нова за българския пазар застраховка – БОНД – която е алтернатива на банковата гаранция. Въвеждането на гаранции под формата на застраховка е новост в България, но е дългогодишна практика в останалите европейски страни.

БАЗБ оргранизира специализирани семинари и обучения за повишаване професионалната квалификация на членовете на БАЗБ по различни видове застраховки, които не се предлагат масово от всички участници на пазара, за да могат нашите членове да са добре подготвени и в услуга на клиентите си при предлагането и обслужването на този вид договори.

Професионалната квалификация е присъствала винаги в плановете на БАЗБ и ние организираме най-малко два пъти годишно обучения за нашите членове, за да имаме надграждане на специфични знания и умения и разширяване на познанията в областта на застраховането.

Прави впечатление, че отговорността към обществото и социалните кампании заемат сериозно място в дейността на БАЗБ през последните години. Каква е причината за това?

Обществената дейност е част от политиката на всяка сериозна асоциация, каквато е БАЗБ. През последните години темата стана особено чувствителна, най-вече след тежките природни бедствия през 2014 година. Именно тогава БАЗБ реши да отмени традиционния си конкурс „Застраховател на годината“ и вместо това да вложи усилията си в кампания, насочена към подпомагането на пострадалите. Това беше най-човешкото и най-разумното нещо, което можеше да направим, особено след като стана ясно, че повечето от пострадалите не са застраховани и на практика няма кой да им помогне да излязат от кризата.

Така започнахме кампанията „Да спасим читалище Родина“, чрез която събирахме средства за ремонт на сградата на най-голямото читалище България – читалище “Родина “ в град Стара Загора, която тежко пострада от наводненията. Това бе първата подобна кампания на БАЗБ, но постигна невероятен успех – събрахме необходимата сума и ремонтът на сградата вече е факт.

iveta-kunova-4

Теодор Христов, зам.-председател на БАЗБ и Ивета Кунова, председател на БАЗБ с наградата „Заедно“ за най-ефективна кампания на фондация „Работилница за граждански инициативи“

На следващата година инициативата бе отличена с наградата „Заедно“ за най-ефективна кампания на фондация „Работилница за граждански инициативи“ и бе номинирана за наградите на Българския дарителски форум. Успехът ни вдъхнови да организираме още социални кампании.

През 2015 година, заедно с Асоциацията на българските застрахователи инициирахме конкурса „Застрахователи за обществото“, в който отличаваме най-успешните благотворителни кампании, провеждани от застрахователния бранш.

През пролетта на 2016 година БАЗБ организира и кампанията „Мисия: Защити своя дом“, с която информира за ползите от имущественото застраховане и обучи над 500 деца и техните преподаватели за реакция при кризисни ситуации в следствие на природни бедствия. Тази кампания също е номинирана за наградите на БДФ, победителите в които ще бъдат обявени през ноември.

misia-top

Едва ли има бизнес, който да не е наясно, че ако обществото е в криза, няма как той да работи нормално и да просперира. Всичко е една свързана система и ние сме длъжни като хора и като професионалисти да помагаме за изграждането на здраво общество. Активно ще продължаваме да работим в тази насока и в бъдеще.

1s7a0731-1

Ивета Кунова, БАЗБ, Светла Несторова, АБЗ, Карина Караиванова, КФН по време на тазгодишната церемония „Застрахователи за обществото“

Кое е най-важното, което искате да кажете на колегите и партньорите си в началото на новия си мандат като председател на БАЗБ?

Най-важното е всички да осъзнаваме, че работим заедно, в една среда, в една система и успехът на всеки един от нас зависи пряко от благоденствието и на останалите, и на цялото общество.Единственият начин всички да вървим нагоре е като предлагаме качествени услуги, като се грижим за клиентите си, като работим в среда на честна и лоялна конкуренция и като си сътрудничим помежду си и с регулаторните органи.

БАЗБ има нов сайт

baib1.jpg

Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) представи обновения си сайт с адрес http://baib.bg/. Новата версия на сайта е създадена, за да е полезна както на настоящите и бъдещите членове на асоциацията, така и на всички техни клиенти.

В новия сайт посетителите могат да се запознаят отблизо и в детайли с нормативната база, върху която работят застрахователните брокери, същността на тяхната дейност и ползите, които предлагат на настоящите и бъдещите си клиенти.

Застрахователните брокери, желаещи да станат членове на Асоциацията, могат да намерят подробна информация как да се присъединят. За настоящите членове е предвидена отделна секция с достъп до по-разширена информация.

На страницата на БАЗБ всички посетители могат да се запознаят и с последните новини за дейността на Асоциацията и предстоящите събития.

Благодарствено писмо към дарителите за читалище Родина

Благодарствено писмо

baib-charity-final

Скъпи колеги, партньори и приятели,

От името на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) и от свое име като председател на УС на БАЗБ изказвам своята дълбока благодарност за участието ви в благотворителната кампания на БАЗБ „Да спасим читалище Родина!“. Вашата подкрепа доказа, че с общи усилия можем да осъществяваме големи и благородни каузи.

Призовахме ви за помощ в труден момент за целия застрахователен бранш, когато трябваше да се справите с последиците от непрестанните бедствия в цялата страна. Въпреки големите усилия, които полагахте, за да помогнете на стотиците си ощетени клиенти, вие се съгласихте да помогнете и на тези, които не бяха застраховани. Така показахме, че застраховането за нас не е само бизнес, то е мисия и кауза – да помагаме на пострадалите.

Благодарение на вас сградата на най-голямото читалище – „Родина – 1860“ в Стара Загора ще бъде спасена. Благодарение на вас в читалището ще продължат да се развиват десетки школи и самодейни състави, в които участват над 2000 души. Благодарение на вас една институция с над 150-годишна история ще продължи да съществува и да пази българската култура и традиции.

Благодаря на всички вас – членове на БАЗБ и застрахователни компании, които се включихте в кампанията:

Абакус Брокер

Адмирал Иншурънс Брокер

Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс

Брокер Инс

Българска Агенция за Експортно Застраховане

Групама Застраховане

Дженерал Брокерс

ДЗИ ОЗ

Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България)

Ес Ди Ай Груп

ЗАД Армеец

ЗАД Виктория

Застрахователен Брокер Стар Инс

Застрахователен Брокер Тетра Инс

ЗБК Балкан

ЗК Лев Инс

Инстрейд Застрахователен Брокер

Кардиф Общо Застраховане Клон България

Карол Стандарт

Корпорекс БГ

Реномиа

ХДИ Застраховане

Г-н Румен Иванов Янчев

Г-н Теодор Христов

 

Вярвам, че заедно ще постигаме още подобни успехи и в бъдеще!

 

С уважение и благодарност:

Ивета Кунова,

Председател на УС на БАЗБ

 

Читалище Родина ще бъде спасено!

Благотворителната кампания на БАЗБ „Да спасим читалище Родина“ приключи успешно!

baib-charity-final

Сградата на най-голямото читалище в България, която се намира в Стара Загора, ще бъде ремонтирана и дейността на десетките школи и самодейни състави ще продължи, благодарение на благотворителната кампания на БАЗБ.

Ние от БАЗБ сме щастливи да съобщим, че сумата, необходима за ремонт на сградата на читалище Родина-1860, пострадала тежко от наводненията през лятото и есента на 2014 година, бе събрана. Следва набирането на оферти и избирането на изпълнител за ремонта. Очаква се поправката на покрива, която е най-наложителна, да започне до два месеца. Така най-късно до края на лятото сградата трябва да бъде ремонтирана и дейността на над 2000-те деца, ползващи читалището, да продължи успешно. За правилното разходване на средствата ще следи комисия, в която ще има и член от БАЗБ.

Благодарим на всички наши колеги, партньори и индивидуални дарители, включили се в кампанията. За спасяването на читалище „Родина“ помогнаха компании от застрахователния бранш, между които застрахователни брокери – членове на БАЗБ и застрахователни компании. Успехът на кампанията ни е доказателство, че с общи усилия можем да помагаме за големи и важни каузи. Вярваме, че ще го правим и в бъдеще!

Кампанията „Да спасим читалище Родина“ започна през месец ноември 2014 година. Тя бе инициирана от БАЗБ вместо традиционния конкурс „Застраховател на годината“ заради природните бедствия, сполетели страната ни през миналата година. Заради новата вълна бедствия пред януари, кампанията бе удължена до края на февруари.

 

 

Застраховането в полза на пострадалите!

Благотворителна кампания на БАЗБ заменя “Застраховател на годината“ 2014 год.

baib-charity-final

Здравейте приятели,

УС на БАЗБ взе решение да обяви нулева година на  Застраховател на годината 2014, във връзка с бедствията, сполетели страната през 2014 и да обяви началото на Благотворителна кампания на БАЗБ за набиране на средства в помощ на пострадалите от бедствията.

След подробно и обстойно проучване, БАЗБ избра проблема с ремонта на Читалище Родина в гр. Стара Загора за своя кауза. То е пострадало сериозно от проливните дъждове  и ураганни ветрове това лято. Читалище Родина не е получило никакви помощи от държавни и общински институции, както и от благотворителни фондове. Средства за ремонта на Читалището не са предвидени в държавения или общинския бюджет.

БАЗБ разчита на вашата съпричастност към проблема и се надява с ваша помощ да съберем средства за справяне с последствията  от природните бедствия и превенция на следващи щети на Читалище Родина – най-голямото читалище в България.

Оставаме на разположение за допълнителни въпроси и разчитаме на вашата съпричастност!

Предварително благодарим!

 

Ивета Кунова

Председател на БАЗБ

 

Научете повече за кампанията от Прессъобщението и Презентацията!

ДА СПАСИМ ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА!

baib-charity-final

БАЗБ стартира благотворителна кампания за справяне с щетите от бедствията и превенция

 

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) взе решение да не провежда превърналия се в традиция конкурс „Застраховател на годината”. Мотивите за това решение са сериозните последствия от природните бедствия, сполетели страната ни през 2014 г. БАЗБ счита, че провеждането на тържествени събития на фона на човешките жертви и огромните материални щети, претърпени от собствениците на движимо и недвижимо имущество в засегнатите райони е неприемливо.

В знак на съпричастност към тази трагедия БАЗБ започва благотворителна кампания за справяне с последствията от природните бедствия и превенция на следващи щети.

Кампанията е под наслов ДА СПАСИМ ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА! Обект на кампанията е най-голямото читалище в България – читалище „Родина – 1860” – Стара Загора. Горните етажи и покривът на читалището са пострадали тежко от проливните дъждове и силните бури през тази година. Сградата се използва от над 2000 души, предимно деца, включително самодейни състави, музикална школа и Детско-юношески ансамбъл „Загорче”. За да продължи дейността им, е необходим спешен ремонт. По този начин сградата ще бъде обезопасена и ще бъдат предотвратени нови тежки повреди при бъдещи природни бедствия.

БАЗБ реши да се обърне към всички свои членове и партньори, развиващи дейност в България с призив за събиране на средства за подпомагане на пострадалите в районите на бедствието.

БАЗБ призовава всички, съпричастни към подобни проблеми, да се включат в кампанията и да дадат своя принос към нея.

Желаещите да се присъединят към инициативата могат да помогнат направят дарение на:

Дарителска набирателна сметка:

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)

Ти Би Ай Банк

IBAN: BG34TBIB93105014499601; BIC: TBIBBGSF

Набирането на средства ще продължи от 20.11.2014 г. до 31.01.2015 година. Решенията за разходването им ще се вземат от комисия от Община Стара Загора, Обществен дарителски фонд – Стара Загора, Читалище „Родина” и БАЗБ.

Научете повече подробности за кампанията от Презентацията.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)
гр. София, ул. Янтра № 3Б
тел.: +359 2 946 31 47. мобилен тел.: +359 882 444 595; www.baib.bg, office@baib.bg
Лице за контакти: Теодора Палигорова

Благотворителна кампания на БАЗБ

Благотворителна кампания на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери БАЗБ

ДА СПАСИМ ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА!

 

IMGA3860 IMGA3859

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) взе решение да не провежда превърналия се в традиция конкурс „Застраховател на годината”. Мотивите за това решение са сериозните последствия от бедствията, сполетели страната ни през 2014 г. БАЗБ счита, че провеждането на тържествени събития на фона на човешките жертви и огромните материали щети, претърпени от собствениците на движимо и недвижимо имущество в засегнатите райони е неприемливо.

В знак на съпричастност към тази трагедия БАЗБ започва благотворителна кампания за справяне с последствията от природните бедствия и превенция на следващи щети.

Кампанията е под наслов ДА СПАСИМ ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА!

Целта е спасяване на сградата на най-голямото читалище в България – „Родина – 1860” – Стара Загора. Горните етажи и покривът на читалището са пострадали тежко от обилните дъждове и ураганните ветрове през тази година. Сградата се използва от над 2000 души, предимно деца, включително самодейни състави, музикална школа и Детско-юношески ансамбъл „Загорче”. За да продължи дейността на всички кръжоци, школи и състави, е необходим спешен ремонт. Само с ремонт сградата ще бъде обезопасена и ще бъдат предотвратени нови тежки щети при бъдещи природни бедствия. Читалищната сграда е в самия център на града и ще се създаде пример за модел на гражданска активност и възможност за мултипликация на модела и в други общности. Цел на кампанията е и повишаване осведомеността на населението за възможностите за защита на имуществото от зачестилите природни бедствия.

Предвижда се укрепване покрива на сградата, подмяна на керемиди, на ел. инсталация, строително-ремонтни дейности по засегнатите горни етажи и зали. Набират се и доброволци за почистването на наводнените участъци от сградата и подпомагане на ремонтните дейности. Ремонтът ще бъде извършен от фирма, избрана от комисия от Община Стара Загора, Обществен дарителски фонд – Стара Загора, Читалище „Родина” и БАЗБ след набиране на оферти.

В рамките на кампанията ще бъдат организирани и информационни срещи за представяне възможностите за защита на имуществото.

Средствата за ремонта на сградата ще се събират чрез банкова сметка. При желание от страна на дарителите се приемат и помощи под формата на материални ресурси и доброволни услуги.

 

Дарителска набирателна сметка:

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)

Ти Би Ай Банк

IBAN: BG34TBIB93105014499601; BIC: TBIBBGSF

 

Набирането на средства ще продължи от 20.11.2014 г. до 31.01.2015 година. Решенията за разходването им ще се вземат от комисия от Община Стара Загора, Обществен дарителски фонд – Стара Загора, Читалище „Родина” и БАЗБ. Очакванията са за набиране на обща сума около     50 000 лева през периода на кампанията. Разходването на средствата ще започне при събиране на 20 000 лева.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ)
гр. София, ул. Янтра № 3Б;

тел.: +359 2 946 31 47. мобилен тел.: +359 882 444 595; www.baib.bg, office@baib.bg
Лице за контакти: Теодора Палигорова

 

Обществен дарителски фонд – Стара Загора

гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” 14

тел. +359 42 602-155, мобилен: 088484 3250, 0884842933; www.fund-sz.org, office@fund-sz.org

Лице за контакти: Даниела Димитрова

Ивета Кунова е новият председател на БАЗБ

iveta-s3

Основателят и управител на Инстрейд Застрахователен брокер Ивета Кунова е новият председател на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ). Тя бе избрана единодушно на тазгодишното общо събрание на Асоциацията.

Ивета Кунова е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В застраховането работи от 1994 година. През 1995 година създава Инстрейд Застрахователен брокер ЕООД, където е управител и до днес. Тя е сред учредителите на БАЗБ и е била избирана последователно за член на Управителния съвет и Етичната комисия и за заместник-председател на БАЗБ.

За нейни заместници съветът избра Теодор Христов от Дженерал Брокерс АД и Йордан Велев от ЗБК Балкан АД. Останалите членове на Управителния съвет са Мария Генева от Абакус брокер и Иван Дончев от Маринс Интернешънъл. Всички те бяха избрани с пълно мнозинство.

На първото събрание на новия Управителен съвет бяха поставени нови цели и обсъдени важни закони и решения, засягащи застрахователния бизнес. Новият УС на БАЗБ ще продължи политиката за утвърждаване на застрахователните брокери като безспорен фактор на българския застрахователен пазар и ще представлява интересите на застрахователните брокери и техните клиенти.

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери е водеща организация в сектора Застраховане. Създадена през 2010 година, в Асоциацията членуват 25 лицензирани застрахователни брокера, с утвърдено име на застрахователния пазар в България. Членовете на БАЗБ генерират над една трета от премийния приход на пазара на Общо застраховане в България.