Archives

С какво ме задължава Договора за възлагане

Договора за възлагане не поражда задължения за Вас. Той представлява Вашето писмено съгласие застрахователният брокер да сключва и обслужва избраните […]

Какво е Договор за възлагане?

Договора за възлагане е изискван от закона писмен документ, с който клиента възлага на застрахователния брокер да го представлява пред […]

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН