Новини

Стикерът и контролният талон влизат ли в цената? Ще ги получа ли заедно с полицата?

Стикерът и контролният талон са нераделна част от Вашата застрахователна полица Гражданска Отговорност, влизат в цената и Вие ще ги получите заедно с полицата си.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН