Новини

С какво ме задължава Договора за възлагане

Договора за възлагане не поражда задължения за Вас. Той представлява Вашето писмено съгласие застрахователният брокер да сключва и обслужва избраните от Вас застрахователни продукти и е задължителен съгласно Кодекса за застраховане.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН