Новини

Какво покрива застраховка Травълър – Помощ при пътуване в чужбина?

Застраховката Травълър – Помощ при пътуване в чужбина покрива:

  •  медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване, спешно зъболечение, разходи за репартиране и смърт вследствие злополука;
  •  загуба или забавяне на багаж;
  • дневни пари за болничен престой;
  • разход за посещение при продължителна хоспитализация;
  • разходи за телефонни разговори при хоспитализация;
  • разходи при удължаване на престоя в резултат на акутно заболяване;
  • разход за предсрочно завръщане поради смърт или заплаха за живота на близък роднина;
  • разходи при откраднати или загубени документи;
  • разходи за правна защита;
  • обща гражданска отговорност.

Детайлно изброяване на рисковете и условията за покриването им са посочени в Общите условия на застраховката.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН