Новини

Какво е Договор за възлагане?

Договора за възлагане е изискван от закона писмен документ, с който клиента възлага на застрахователния брокер да го представлява пред застрахователните компании, да изисква оферти, да съдейства при застрахователно събитие и да защитава интересите на застрахования. Договора се подписва за всички доброволни застраховки..

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН