Новини

Как ще си получа полицата?

Вашата застрахователна полица е изцяло електронна. Веднага след като заплатите начислената застрахователна премия ще получите на указания имейл подписан с електронен подпис документ – застрахователна полица – и Общи Условия на застраховката. Можете да разпечатате полицата или да я съхраните на мобилно устройство. Ще Ви е необходим номера на застрахователната полица и телефона за асистънс при необходимост.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН