Новини

Как ще си получа полицата

Вашата застрахователна полица е изцяло електронна. Веднага след като заплатите начислената застрахователна премия ще получите на указания от вас имейл застрахователна полица и Общи Условия на застраховката. Те са подписани с електронен подпис. Можете да разпечатете полицата и да я приложите към документите си.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН