Новини

Има ли другаде по ниска цена за Гражданска отговорност?

Цените за Гражданска отговорност, за една и съща компания, трябва да се еднакви навсякъде, тъй като КФН забрани отстъпките от 08.12.2010. Ако някъде видите по-ниска цена, е редно да сигнализирате КФН за нарушението.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН