какво да правим при ПТП

Помощ, участвах в ПТП! Как да излезем най-адекватно от ситуацията?

 

Какво да правим при ПТП и как да си спестим нерви и разочарования след това

Катастрофите по пътищата са особено често явление и на всеки може да се случи да попадне в такава, дори да е опитен шофьор и да спазва по конец всички правила за движение. Катастрофата става за части от секундата и в някои случаи не може да бъде избегната. Затова веднъж озовали се в ситуация на ПТП, най-важно е как ще реагираме след нея. Ето няколко практически съвета какво да правим при ПТП, за да излезем от неприятната ситуация по най-адекватния начин.

Самообладание

На думи съветът да запазите самообладание изглежда лесен, но в истинска стресова ситуация е огромно предизвикателство. Въпреки това опитайте да не забравяте, че паниката и истерията не са помогнали на никого, няма да помогнат и на вас. Вложете целия си потенциал в опит да осмислите бързо какво е станало и да реагирате по адекватен начин. Ако видите пострадал човек, обадете се за помощ. Сълзите и истерията едва ли ще помогнат. Ако е пострадал чисто новият ви автомобил, юмруците по виновника също няма да изправят огънатите ламарини.

Начините за излизане от ситуацията са други, ще ги опишем по-долу.

Първото нещо, което трябва да направим при ПТП

Запазването на човешкия живот винаги е прироритет, затова първата реакция трябва да е свързана с това, ако има пострадали. Ако знанията от курса по първа помощ ви се губят, обадете се на телефон 112 и обяснете ситуацията, за да получите указания как да действате и в същото време към вас да бъде изпратен медицински екип.

Също толкова важно в този момент е и опазването на здравето и живота на останалите участници в движението – поставете необходимата сигнализация или дайте знак по друг начин, за да се избегнат вторични инциденти. Обезопасете мястото на катастрофата със светлоотразителен триъгълник – 30 м зад автомобила в градски условия и 100 м в извънградски условия;

Ако има пострадали, не напускайте местопроизшествието, дори вие и вашите спътници да не сте сред тях.

При пожар

За да изгасите възникнал пожар, използвайте пожарогасителя в автомобила. Уведомете компетентните органи – МВР, пожарна, др. – на тел. 112.

Кога идва КАТ?

В случай на ПТП, КАТ задължително посещава мястото, ако:

 • При произшествието има убит или ранен човек;
 • Произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • Ако някой от участниците в произшествието се съмнява, че другият участник е под въздействието на алкохол или наркотични вещества или не притежава необходимите права за управление;
 • В произшествието участва МПС, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
 • В произшествието участва МПС с чуждестранна регистрация.

Какво да направим при леко ПТП?

 • ДКП – Двустранен констативен протокол

Ако при възникналото ПТП няма пострадали, участвали са само два автомобила и между водачите има съгласие за вината и само материални щети, ПТП-то може да се декларира с двустранен протокол. Двустранно-констативният протокол представлява индигиран документ в два екземпляра – по един за всеки от водачите. По всяка вероятност разполагате с такъв в автомобила си – много често застрахователите го дават, заедно с полиците за Гражданска отговорност или Каско.

На гърба на всеки екземпляр са отпечатани указанията за попълване. Следват част от тях:

 • Протоколът се попълва на мястото на произшествието;
 • Трябва задължително да попълните всички реквизити в протокола;
 • Протоколът се попълва четливо, без пропуски, грешки, задрасквания, корекции. Това го прави невалиден. Ако сте допуснали каквато и да е грешка, попълнете нов.
 • Съдържащите се в протокола данни се взимат от полиците по гражданска отговорност на двамата участници и свидетелствата за правоуправление (шофьорската книжка). Двамата участници са длъжни да си ги предоставят.
 • Всеки екземпляр от протокола се подписва и от двамата участници.
 • Всеки участник трябва да има екземпляр от протокола.
 • Ако не изпълните тези свои задължения, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност”, може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

След попълването на протокола:

Не по-късно от 7 дни от датата на събитието, пострадалият водач се явява пред застрахователя на виновния водач с автомобила си. Представя му документите на автомобила, свидетелството си за правоуправление, екземпляр от ДКП и попълнен от виновния водач Доклад до застрахователя.

ВАЖНО!

 • От 01.03.2017г. при удостоверяване на събития с ДКП не сеуведомява пътна полиция. Внимавайте обаче, ако имате каско. В условията по вашата полица може да се съдържа изрично изискване да уведомите застрахователя си при събитие.
 • Протоколът се попълва в два екземпляра внимателно и коректно. Двамата водачи задължително трябва да положат подписите си.

Кога и как да уведомим застрахователите?

Срокът за уведомяване на застрахователя при ПТП е записан във вашата застрахователна полица и може да варира при различните компании. При застраховка Гражданска отговорност е добре виновният водач да уведоми застрахователната си компания за инцидента в 7-дневен срок. Пострадалият шофьор също има право да си потърси претенциите при застрахователя на виновния водач. Срокът за предяваване на претенции по ГО е 5 години, но в общия случай е добре застрахователят да бъде уведомен до 7 дни след инцидента.

Щетите по застраховка Каско се предявават в срок, също описан в застрахователната полица – обикновено до 3 или 7 дни след настъпването или установяването на щетата. При пражба на МПС сроковете са до 24 часа.

За да избегнете неприятности, отказани обезщетения или проточване на процедури, не се колебайте да питате застрахователя или брокера си за всичко, което не разбирате. Ако по някаква причина обезщетението ви се бави, въпреки че сте завели щетата и смятате, че сте предоставили всички документи – обадете се на застрахователната компания, за да проверите. Някои от компаниите може да не ви уведомят за липсващ документ, който се очаква да предоставите, и да чакате с месеци, без да знаете, че това се очаква от вас. Това може да е тривиален документ като банкова сметка за превод на обезщетението или разрешение от лизингодател за изплащане – не се притеснявайте да питате колкото пъти е необходимо!

Какво да правим при ПТП в чужбина

След като сте предприели необходимите мерки за обезопасяването на местопроизшествието и оказване на помощ на пострадалите, е добре да информирате компетентните органи в съответната държава и да се снабдите с необходимите документи, удостоверяващи случилото се. При леки ПТП отново е възможно щетите да се удостоверят с ДКП, но не се подписвайте под документи, чието съдържание не разбирате. Снабдете се с възможно най-много данни за другия участник и неговия застраховател и направете снимки на ситуацията.

Ако се налага да извикате помощ или пътна полиция и не сте сигурни към кого да се обърнете, обаждането на тел. 112 в повечето случаи ще помогне. Номерът е валиден във всички страни от ЕС, както и в Исландия, Норвегия, Швейцария, Украйна. Дори в САЩ и Канада обажданията към номер 112 се насочват към местните спешни централи, въпреки че там номерата за спешни повиквания са други.

Ако имате щети по застраховка Каско и не знаете как да процедирате, уведомете вашия застраховател по телефона и задайте всички въпроси, които ви интересуват. Ако не можете да заведете щетите в офис в указания срок, съобщете и това и поискайте информация какво следва да направите, за да ви бъдат признати. Често щетата може да бъде заведена и онлайн или чрез изпращане на необходимите документи и снимки по имейл, а оглед да бъде извършен на по-късен етап.

Полезно

 • Запишете имената, телефонните номера, номер на застрахователна полица и регистрация на автомобилите на всички участващи в инцидента;
 • Уведомете Застрахователя си във възможно най-кратки срокове, съгласно посочените в договора Ви Общи условия, по възможност, веднага на денонощните телефон!

Ако никога не сте участвали в ПТП:

Не пропускайте да се информирате своевременно в промените в ЗДП и други правилници, за да си спестите неприятности по пътищата. Правилникът, по който сте взели шофьорска книжка преди 10 или 20 години, вероятно е променен многократно.

Отделете половин час, за да прочетете застрахователните си полици, общите им условия и сроковете за деклариране на щети. Запознайте се с констативния протокол, приложен към тях, за да не се налага да се запознавате с него за пръв път в стресова ситуация. Отделете специално внимание на тези неща, ако ще пътувате в чужбина. За всеки случай проучете номерата на полицията и спешната помощ в държавите, в които отивате.

Запознаването с документацията преди пътуване е и гаранция, че няма да се окажете с изтекла или невалидна застраховка в ПТП. Подобни инциденти са особено неприятни за всички страни, но понякога се случват от невнимание. Например пропуснали сте да подновите полицата си по Гражданска отговорност или Каско, която е изтекла преди дни или седмици. Уверете се, че всички застраховки ви важат и имате необходимите сертификати за безпроблемно пътуване. Всички полици за ГО в България би следвало да се издават със сертификат Зелена карта. Ако по някаква причина не сте го получили, е добре да си го изискате. В страните от ЕС  няма да ви го искат, но в някои други страни от системата Зелена Карта ще ви го потърсят. Важен момент при застраховките Каско е, че покритието за кражба не важи в някои страни като Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Украйна и др. Ако държите да имате застраховка, консултирайте се със застрахователен брокер.

Ако при подготовката за пътуване откриете каквито и да било пропуски в застрахователната си документация или покритие, най-доброто решение е да се свържете със застрахователен брокер. Той ще ви консултира за най-подходящата за вашия случай застраховка и може да ви даде допълнителни съвети и идеи как да направите пътуването си максимално безпроблемно и приятно.

Приятно и безаварийно пътуване!

Застраховка на бебе: какво трябва да знаем?

Застраховка на бебе

Ако наскоро сте се сдобили с нов член от семейството или ви предстои това да се случи съвсем скоро – поздравления! Вероятно вече сте помислили как да се подготвите максимално добре за посрещането му и сте си осигурили всички необходими вещи и приспособления, които ще направят живота му у дома (а също и вашия) по-лесен и приятен. В суматохата, обаче, винаги остават някои неща, които на пръв поглед не са от първа необходимост и могат да почакат. Като застраховките, например. Днес ще се опитаме да синтезираме набързо за какво е нужно да внимавате по темата застраховка и бебе.

 1. Доброволна здравна застраховка и бебе

Ако вашето семейство вече ползва доброволна здравна застраховка от работодател или индивидуално, вероятно ще искате да включите към нея и бебето. Това е отлично решение, тъй като при децата често се налага да ползваме здравни услуги. Тук трябва да внимавате за две неща. Първо, бебето ви не е автоматично покрито от семейната полица или тази на някой от родителите. То трябва да се застрахова отделно. Второ, някои застрахователни компании имат ограничения за застраховането на бебета – например не застраховат новородени и деца под 2, 3 или 6 месеца – в зависимост от политиката на компанията. Попитайте Вашия застрахователен брокер за условията, при които можете да застраховате бебето и кога можете да го направите.

 1. Застраховка Помощ при пътуване за бебе

Застраховката Помощ при пътуване покрива най-вече медицински разходи при злополука или акутно заболяване в чужбина, както и понякога загуба на багаж, кражба на документи и др. – според конкретния продукт и застрахователната компания. Тук също трябва да имате предвид, че някои компании отказват да застраховат деца до 3 или 6 месеца. Затова прочетете отново общите условия на туристическата застраховка, която обичайно ползвате. Ако срещнете условие, на което детето ви не отговаря, помолете Вашия застрахователен брокер да ви препоръча друга застраховка, която ще отговори на Вашите нужди. Съветът ни е, ако планирате пътуване с дете под 3 месеца, да се погрижите за застраховките на всички пътуващи поне седмица предварително. Ако случаят ви не е такъв и нямате съмнения, можете да сключите застраховката и в деня преди пътуването, онлайн чрез WEBINS.

 1. Застраховка Злополука и бебе

Ако планирате ски ваканция или активен туризъм с малки деца, имайте предвид, че стандартната застраховка Злополука също може да има ограничено покритие за децата. Така например, полицата Злополука при туризъм и спорт на територията на България не покрива риска смърт на дете под 14 години, а обезщетението при смърт на деца над 14 години е с ограничен лимит. Колкото и да не искате да мислите за тези неща, застраховката е вашият помощник в тежка ситуация и е добре да се уверите, че тя наистина ще ви е от полза, ако се случи най-лошото.

 

Това са само част от казусите, които могат да възникнат при застраховането на вашето бебе. Не се колебайте да се свържете с нас за консултация и помощ в избора на подходяща застраховка, ако наскоро сте станали родители или ви предстои да станете.  Ако пък до щастливото събитие има още време и сте още в началото на бременността – вижте повече по темата Бременност и застраховка

Как да пътуваме така, че да НЕ се налага да ползваме застраховка Травълър?

Ако пътувате често в чужбина, вероятно вече сте си изградили навик винаги да си правите медицинска застраховка. Това е чудесно и в тази статия няма да ви посъветваме да спрете да я правите. А напротив – ще ви дадем някои съвети как да пътувате така, че да не се налага да ползвате застраховката. Защото тя е вашият план Б при непредвидени неприятности. Но дори да има план Б, никой не иска да има неприятности по време на пътуването си.

Пътувайте с изрядни документи и ги съхранявайте добре

Въпреки че застраховката може да покрива разходи при откраднати или изгубени документи, или разходи, свързани със забавяния от различно естество, постарайте се тези неприятни обстоятелства да не са възникнали по ваша вина. Преди да тръгнете, проверявайте си датите на изтичане на документите и непременно проверете какви точно документи са ви нужни за страната, в която отивате. Носете документите добре защитени, за да не се налага да прекарате половината пътуване в разходки и телефонни разговори с полицията.

Информирайте се за здравната обстановка в страната, в която отивате

Вероятно се досещате, че ако там, където отивате, е обявена грипна или друга епидемия, шансът и вие да се разболеете не е никак малък. И въпреки че застраховката ще ви покрие разходите за лечение, едва ли искате да прекарате ваканцията си в чуждестранна болница. Аналогично, информирайте се предварително какви са най-големите здравни рискове в страната, в която отивате. Напр. в някои тропически държави има по-голям риск да се разболеете от малария, жълта треска и др. заболявания. Направете си всички задължителни и препоръчителни ваксини и на място избягвайте най-рисковите места.

Спазвайте всички закони и правила в държавата, която посещавате

Това сериозно намалява риска от пътна или друга злополука. Не ходете извън обозначените туристически маршрути и не пренебрегвайте правилата за движение по пътищата. Съобразявайте се с абсолютно всички правила, дори да ви изглеждат безсмислени. Всяка държава си има особености и рискове и правилата не са поставени случайно, а именно за да предпазят гражданите и гостите от тези рискове. И въпреки че застраховката може да покрива разходи за правна защита, едва ли искате да се явявате на съд в чужда държава.

И все пак – не тръгвайте без застраховка! Колкото и да се пазите, никога не можете да бъдете сигурни в действията на другите или на природата. Можете да сключите застраховка Помощ при пътуване за по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, чрез WEBINS.

ЗАСТРАХОВКА ПРИ ПЪТУВАНЕ – през погледа на един блогър и пътешественик

Застраховката при пътуване не е важна само и единствено за тези, които пътуват рядко и се притесняват, че не са свикнали да се справят сами в чужди държави. Неслучайно тя е задължителна при всички организирани пътувания, когато най-често се поема от туроператора. Застраховката при пътуване е необходимост на всеки, който по една или друга причина пътува в чужбина, независимо дали му се случва веднъж на няколко години или го прави всяка седмица. Това мнение споделят и пътешествениците и блогъри Андрей и Мария от сайта за пътувания и фотография www.andrey-andreev.com, които са ни редовни клиенти. Вижте тяхното мнение по темата:

Андрей, Мария и Анна Андрееви

Андрей, Мария и Анна Андрееви

Ако пътувате често, вероятно представата ви за пътуванията доста се е променила. Тръгването към друг град или държава вече не се приема като събитие „веднъж в живота“. Подреждането на куфарите е рутинна процедура, фототехниката също, паспортите са винаги в чантата. Не се тревожим за пътя, защото имаме офлайн навигация на цяла Европа. Не се тревожим и къде ще спим, защото все ще намерим някъде интернет за 10 минути и ще си запазим нещо през Booking.com. И последно – за всички останали непредвидени случаи – не тръгваме никъде без застраховка.

Туристическата застраховка при пътуване е включена във всички организирани пътувания. Затова, ако отивате на екскурзия с агенция, няма за какво да се тревожите. Ако сами организирате пътуването си, горещо ви препоръчваме да се снабдите със застраховка за чужбина.

Защо ни е застраховка при пътуване?

В общия случай туристическата застраховка за чужбина покрива медицински разходи при злополука или внезапно остро заболяване. При някои полици покритието е разширено до загуба на багаж при полет със самолет, кражба на документи и др. разходи. За щастие досега не ни се е случвало да я ползваме. Не искаме и да си помисляме какво би се случило, ако стане злополука извън България и трябва да търсим местни болници, например в Унгария, където езикът не ни е силната страна.

Застраховките за пътуване обикновено са с включен Асистанс. Това означава, че ако ви се случи нещо, звъните на един номер и ви обслужват на някой от езиците, които говорите. Асистанс компанията също помага за организирането на настаняване в болница и други административни детайли. Така можете да се концентрирате върху възстановяването си. Както казахме по-горе, не ни се е случвало досега да ползваме тези услуги, но някак си мисълта, че при беда има кой да ни помогне, ни успокоява.

Едно много голямо предимство на туристическата застраховка при пътуване е нейната цена. Тя е нищожна спрямо разходите, които правим за пътуването си. Според вашите нужди и възможности можете да изберете покритие, обикновено между 5000 и 50 000 евро, ние обикновено си вземаме за 15 000 евро. Важно: някои страни имат изискване за влизане със сключена застраховка с определен минимален лимит, който може да е 15 000, 30 000 евро или друга сума, затова проверете предварително. Цената е повече от скромна – около 1-2 лв на ден на човек. Полицата е за определен брой дни – колкото продължава пътуването ви.

Как да сключим туристическа застраховка

В суматохата докато избираме дестинации, приготвяме багажа и резервираме хотели, ние почти винаги забравяме за застраховката. Сещаме се буквално в последния момент. За щастие това рядко е проблем, тъй като я сключваме онлайн и влиза в действие почти веднага. Сключването на полицата става буквално за 5 минути през портала www.webins.bg и плащаме с кредитна карта. Страхотно е, че можеш в 23,30 ч в петък да влезеш, да си вземеш застраховката и в 7 сутринта да потеглиш. Но ако например потегляш на обяд и се сетиш едва в 8 сутринта, че нямаш застраховка, полицата ще бъде валидна от следващия ден. Затова гледайте да си пуснете застраховка поне от предния ден, та дори да е в 23,30 ч. Ние винаги си пускаме застраховки през WEBINS.

Истината е, че до преди няколко години пътувахме без застраховка и въобще не си помисляхме, че подобно нещо ни е нужно. Но случайно или не, Мими започна да работи със застрахователен брокер Инстрейд и оттам научихме, че туристическите застраховки са полезни, достъпни и лесни за сключване. Оттогава не тръгваме никъде без застраховка. И не, не са ни безплатни, защото работим с Инстрейд. Плащаме си като всички останали клиенти. Но разходът така или иначе е нищожен спрямо цената на останалата част от пътуването, така че препоръчваме и на всички останали.

Туризъм в България: каква застраховка да изберем?

Злополука при туризъм и спорт

Злополука при туризъм и спорт

Застраховката за пътуване не е нещо, от което се нуждаете само при пътуване в чужбина. Ако планирате екскурзия или ваканция в България, рискът да ви се случи злополука не е по-малък от този на чужда територия. А помощта, от която ще се нуждаете, също в редки случаи ще ви бъде осигурена и то безплатно, ако нямате застраховка. Това важи с особена сила, ако отивате на ски, или пък да практикувате водни или някакви екстремни спортове. Дори да планирате само лек трекинг в планината или да отивате на тиймбилдинг, злополуката никога не е изключена. Добрата новина е, че застраховка Злополука при туризъм и спорт в България е изключително достъпен продукт и единственото, което се изисква от вас, е да се сещате да си я правите поне няколко часа преди пътуването.

Каква застраховка да избера?

В зависимост от дейностите, които планирате да извършвате, застраховката за туризъм и спорт в България има няколко разновидности. От планираните дейности зависи и нейната цена.

Дейности на открито

Това е най-малко рисковата група дейности, като за дейности на открито се приемат: Посещаване на забележителности, извънкласни училищни дейности („зелено училище”) или групови фирмени дейности (тийм-билдинг), без изброените да включват елементи на екстремни или високорискови спортове. В този списък се включват повечето популярни форми на туризъм и ако не планирате екстремни или високорискови спортове, това е опцията, от която имате нужда. Тя е и най-евтината възможна – цената е между 20 и 60 стотинки на ден на човек, в зависимост от избраното покритие (от 1000 до 5000 лв).

Водни спортове

Застрахователя определя като Водни спортове следните дейности: Рафтинг, спускане с кану или каяк по речни бързеи, уиндсърфинг, кайтсърфинг, водни ски, плуване, ветроходство, гмуркане с шнорхел. Разбира се, рискът от злополука при тях е по-висок, и съответно премията. За същата застрахователна сума тя варира от 0,60 лв до 1,80 лв на ден.

Планински спортове и зимни спортове

Сезонът им тепърва започва и е много важно да имате такава застраховка, ако сте любители скиори. Зимни спортове означава ски в каквато и да е форма, включително сноуборд, каране на ски по снежна покривка, каране на ски на изкуствена писта, алпийски ски, каране на ски по ледници, ски бягане или ски туризъм, ски състезания, моноска, ски скокове, скибобинг, ски акробатика и каскади, хелиски, кънки на лед, използване на шейни, моторни шейни, снегомобили, бобслей, тобогани и др. В тази група се включват и рискове от планинска злополука.

Цената е разбираемо по-висока – от 1 до 3 лв на ден, в зависимост от покритието. Но едва ли някой може да оспори, че премията е символична, в сравнение с риска и възмжните разходи при злополука в планината. Важно е да уточним, че застраховката „Злополука при туризъм или спорт“ се приема от Планинската Спасителна Служба. Така че помощта ви е гарантирана, ако се наложи. В противен случай операциите по издирване и спасяване може да струват хиляди левове.

Какво точно покрива застраховка Злополука при туризъм и спорт?

Застраховката предвижда изплащане на обезщетение при настъпване на временна или трайна неработоспособност или смърт на застрахования вследствие на злополука, покрита от застрахователното покритие. Прилага се и отлагателен период. Обезщетение по уважена претенция се полага, ако някое от горните събития настъпи до 12 месеца след злополуката. Също така, застрахователят покрива медицински разходи, както и разходи за издирване и спасяване при настъпване на злополука, покрита от застраховката.

Как да сключа Застраховка Злополука при туризъм и спорт?

Можете да сключите застраховката изцяло онлайн през WEBINS. Много е важно още в началото да посочите правилното покритие. Така ще избегнете ситуацията, в която имате застраховка, но тя не важи за дейностите, които сте практикували. Например, ако сте избрали само опцията Дейности на открито, но по време на ваканцията решите да покарате ски и ви се случи нещо, полицата няма да важи. Затова ви съветваме при колебание да избирате по-пълното покритие.

Ако не откривате правилната застраховка сред изброените или се колебаете, свържете се с нас! 

4 неща, които можете да свършите, без да ходите до офиса на застрахователен брокер

онлайн застраховка онлайн застраховки

Предстои ви пътуване или някоя застраховка просто ви изтича. И се чудите как да намерите време да отидете да я подновите, при това в работно време. Или от няколко месеца се опитате да придвижите документите по щета, но все не намирате кога да отидете при застрахователя, за да занесете оставащите документи. Днес ще ви припомним няколко много полезни услуги, които почти винаги можете да получите онлайн, без да се налага да излизате от дома или офиса си.

Сключване на нова застраховка

На практика можете да сключите почти всякаква застраховка, без да се налага да се разхождате до офис. Особено, ако сте сключвали застраховки чрез този брокер и преди. Но дори и да не сте, много брокери вече са изключително гъвкави и дават възможност за изпращане на запитвания онлайн и дори финализиране на процеса по сключване на застраховката.

Най-популярно и лесно е да сключите застраховка Помощ при пътуване онлайн. За предимствата на тази услуга сме разказвали неведнъж, но можете да ги прочетете отново в тази статия. Можете да вземете застраховката буквално в нощта преди пътуването. Плащате  с кредитна карта или дебитна и получавате полицата директно в имейла си.

В някои случаи е възможно да сключите автоматично онлайн застраховка имущество, злополука и някои видове автомобилни застраховки. Чрез WEBINS към момента има възможност за онлайн застраховка имущество и злополука. Ако имате нужда от друга, винаги можете да ни пратите запитване и ще се постараем да ви обслужим максимално бързо. И разбира се – без да се разхождате до наш офис.

Като цяло, от каквато и застраховка да имате нужда, първата ви реакция трябва да е да изпратите запитване по имейл до застрахователния си брокер. За повечето масови застраховки ще ви поискат само да изпратите необходимите документи сканирани по имейла. И до няколко часа ще имате издадена полица. Която можете да получите по имейл или по куриер, в зависимост от характера на застраховката.

Подновяване на съществуващи застраховки

Ако ви изтичат полиците по Каско, Гражданска отговорност, застраховка имущество и др., не бързайте да тичате до офиса за подновяване. В много случаи брокерът сам ще ви напомни, че полицата изтича, и ще ви предложи да я подновите. Но дори да се сетите сами, трябва да знаете, че подновяването на съществуващи полици е дори по-лесно и опростено от сключването на нови. Защото застрахователният брокер, чрез който сте ги сключили, вече има данните ви и много бързо и лесно може да ги поднови, без излишна документация.

В повечето случаи брокерът ще ги поднови за вас, като ще ви изпрати фактура и указания как да извършите плащането. Разбира се, това може да стане по банков път или онлайн – както ви е удобно. Също така, при подновяване на съществуващи полици Вашият брокер ще може да види и дали няма възможност за прилагане на някаква отстъпка за лоялни клиенти. Застрахователните компании често дават такива бонуси при подновявания на полици, особено ако не сте регистрирали щети.

Завеждане и придвижване на щети

При почти всички щети все пак е нужен физически оглед на автомобила или имота, в който са нанесени. Но процесът от завеждането на щетата до нейното изплащане съвсем не представлява еднократна среща със застрахователя или брокера. Все пак, в повечето случаи можете да сведете разходките и физическите срещи до минимум.

Повечето застрахователни компании вече предлагат услугата онлайн уведомление за щети. Това означава, че можете по електронен път да съобщите кога и как е станал инцидентът, да попълните цялата необходима документация като данни за застрахованото лице/имот/автомобил, дори да изпратите снимки на щетата. Възможно е и да уговорите удобен за вас ден и час за оглед на щетата с цел спестяване на време. Ако сте изпратили документацията предварително, огледът ще мине максимално бързо.

След това, щетите обикновено не се изплащат автоматично и има още няколко стъпки. Ако става въпрос за Каско на автомобил, първо трябва да заведете щетата, автомобилът да бъде огледан, да изпратите оферта за ремонт от избрания сервиз, тя да бъде одобрена и едва тогава да изпратите автомобила за ремонт, сумата за който да ви бъде възстановена. Всичко това може да стане онлайн, само е необходимо да се информирате от застрахователя си какви документи и кога трябва да изпратите. В повечето случаи не е нужно да ходите до офиса, за да носите всеки документ. Следващата наложителна среща със застрахователя ще е евентуално за финален оглед на застрахования автомобил или имот, след ремонта.

Всякакви въпроси и консултации

Колебаете се дали да сключите дадена застраховка, дали тя е подходяща за вас или коя застрахователна компания да изберете? Не се колебайте да изпратите имейл до брокера си с конкретния въпрос. Той ще направи всичко възможно да ви отговори изчерпателно и невинаги е нужно да отидете до офиса и да се наредите на опашка, за да се случи това. А след консултацията, когато вземете решение, можете да попитате и дали избраната застраховка може да бъде сключена онлайн. За въпроси и консултации можете да се обаждате и по телефона – както ви е удобно.

Важно е да уточним, че изброените услуги се предлагат от застрахователи и брокери в повечето случаи, но не абсолютно винаги. Някои застрахователни компании или посредници не могат да се ангажират с всички тях и предпочитат да общуват лично с клиентите си. Ако все още не сте открили брокера, който ще се грижи за Вашето удобство, потърсете Инстрейд Застрахователен брокер.

ВАЖНО! До всички клиенти на ЗК Олимпик АД във връзка със сключване на нови полици Гражданска отговорност

Полиците на всички клиенти на Застрахователна компания Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август

olympic insurance застрахователна компания олимпик

Полиците на всички клиенти на Застрахователна компания Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август във връзка с отнемането на лиценза на компанията, която е базирана в Република Кипър. Това съобщи официално Комисията за финансов надзор. В тази връзка е въведена извънредна организация за сключване на нови полици на клиентите на Олимпик АД с цел осигуряването на покритие по задължителната застраховка.

Съгласно българското и кипърското законодателство, полиците на клиентите на Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август след обнародването на решението в държавния вестник на Кипър. Според българското законодателство, подновяването на полица по ГО е възможно след нейното изтичане. Заради създалата се извънредна ситуация е осигурена възможност за предварително издаване на полици по ГО на клиентите на Олимпик АД за срока от 15 до 17 август.

Считано от 15 август, клиентите на компанията могат да се обърнат към всеки застраховател или застрахователен брокер, за да сключат нова застраховка Гражданска отговорност. Новите полици ще влязат в сила от 00,01 ч. на 18 август.

Прекратяването на дейността на Олимпик АД ще засегне около 200 000 клиенти по застраховка Гражданска отговорност. Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Клиентите на ЗК Олимпик ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете, в които могат да поискат парите си от застрахователя. По същия начин ще бъдат уведомени и лицата, които са завели щети при застрахователя.

Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър. Съгласно чл. 29, буква „с“ от Кипърския закон за задължителната застраховка при ползване на моторни превозни средства, Застрахователният фонд в Република Кипър изплаща обезщетения на трети лица, когато щетите са причинени при управление на моторно превозно средство, чийто застраховател е обявен в несъстоятелност.

Санкции при невалидна Гражданска отговорност

Припомняме, че движението на МПС без активна Гражданска отговорност е наказуемо по българското законодателство, включително чрез прекратяване на регистрацията на неизрядното МПС. Всички водачи и собственици на МПС са длъжни да осигурят покритие по Гражданска отговорност, включително в текущия случай, когато полиците им се прекратяват при извъредни обстоятелства и без тяхна вина. В противен случай, освен наказанията за шофиране без ГО, шофьорите нарушители ще бъдат длъжни да заплатят всякакви щети, възникнали от причинено от тях ПТП.

Офисите на Инстрейд Застрахователен брокер в цялата страна са на ваше разположение през следващите дни и ще работят на пълен капацитет за осигуряване на застрахователни полици на всички желаещи клиенти. Техните адреси можете да намерите тук.

Почивката възможна! Застраховка ТУРИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – гости на хотели

туристическа застраховка за българия

Вероятно вече сте свикнали да си правите застраховка при пътуване в чужбина, но правите ли го и по време на почивката в България? А за колко случая на провалена ваканция в България и в чужбина сте чували? Всички имаме поне един познат, чиято лятна почивка се е  превърнала в кошмар. И то не в чужда държава, а в нашата собствена. Затова и сключването на туристическа застраховка за България е не по-малко обосновано от застраховката за чужбина.

Защо ни е туристическа застраховка за България?

Да обобщим, ето няколко сериозни причини да се замислите за застраховка за туристи в България, преди да заминете на лятната си ваканция:

 • Злополука. Рискът да претърпите злополука в България и чужбина е еднакъв, а в някои случаи този у нас е дори по-сериозен. По-голямата част от летуващите в България се придвижват с автомобил. А шофирането по нашите пътища в пиков летен сезон е предизвикателство за всички. Катастрофите и задръстванията по магистралите са обичайна гледка. И не един и двама българи всяко лято стават жертви на инциденти на път за морето или на връщане.
 • Акутно заболяване. Имате познати, които са хванали летен вирус или някакво друго заболяване през ваканцията, нали? И въпреки че са здравноосигурени, вероятно са платили космическа сума за консултация с лекар, тъй като най-близкото здравно заведение, работещо със здравната каса, е поне на 50 км. За съжаление, това е честа практика в курортите ни, и застраховката ще покрие такива разходи, както и други медицински разноски, включително за болничен престой. Ако нямате застраховка, много е вероятно да платите лечението си по цени, адекватни за друга европейска държава с по-висок стандарт на живот.
 • Загуба/кражба/повреда на багаж. Дори да не пътувате със самолет и да няма риск да ви загубят багажа, кражбите по курортите не са рядко явление. А ако сте на море за седмица и повече, вероятно ще си вземете скъпи и важни вещи като лаптопи, фотоапарати и др.

Как да изберем застраховка?

Това са най-често срещаните неприятни ситуации по време на лятната почивка, а има и много други. Затова и ние ви съветваме да не тръгвате на море без застраховка. В момента Булстрад Виена Иншурънс груп предлага много актуален продукт – застраховка за туристи в България – гости на хотели. Тя може да бъде сключена както при организирани пътувания, така и при индивидуален туризъм. Действието ѝ е от датата на първата регистрация в туристически обект до последната регистрирана дата на пребиваване разширена с до 12 допълнителни часа. Застраховката е със следните покрития:

Основно покритие: Злополука. Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука

Допълнителни покрития: Медицински разходи при злополука или акутно заболяване. Кражба или повреда на личен багаж и пари. Гражданска отговорност към трети лица.

При желание или необходимост, застраховката за туристи на територията на България може да се сключи и с други допълнителни покрития, включващи пътна помощ, ремонти на автомобила, отмяна на пътуване и др. Свържете се с нас за повече информация и оферта.

Ако имате нужа от туристическа застраховка за чужбина, вземете я веднага, онлайн през WEBINS.

Застраховка кибер отговорност, застраховка на лични данни

Застраховка Кибер отговорност и лични данни – какво трябва да знаем?

Как застраховка Кибер отговорност ще помогне на бизнеса при проблеми със сигурността на лични данни

Ако има едно нещо, което всички компании вече знаят за промените в законодателството за защита на личните данни, които влизат в сила от 25 май 2018, то е размерът на глобите. И най-вече ужасяващите числа 20 милиона евро или 4 % от световния годишен оборот – което от двете е по-голямо. Детайлите масово се оказват непонятни за много бизнеси, особено по-малки. Готовността на компаниите в ЕС според проучване от януари 2018 е едва 20 %. Абревиатурата GDPR, с която е известен новият регламент, днес е кошмарът на малки, средни и големи компании из целия ЕС, включително в България. А един от най-честите въпроси, които изникват, е можем ли да сключим застраховка на лични данни и какво представлява тя.

Основните неща, които трябва да знаем за GDPR

Права на гражданите

Регламентът засилва съществуващите права, предвижда нови права и осигурява по-голям контрол на гражданите върху техните лични данни.

 • Улеснен достъп до техните данни. Включително предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин;
 • Ново право за преносимост на данните, което улеснява преноса на лични данни между доставчици на услуги;
 • Поясняване на правото на изтриване („право на забравяне“). Когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват
 • Правото да се знае кога личните данни са били обект на външно проникване

Правила за предприятия

 • единен набор от общи за ЕС правила — общото европейско законодателство ще спести над 2 милиарда евро на година
 • Назначаване на длъжностно лице за защита на данните – задължително за всички предприятия и институции, които обработват лични данни в големи мащаби – над 10 000 души
 • обслужване на едно гише — предприятията ще контактуват само с един-единствен надзорен орган
 • правила за насърчаване на иновациите — гаранция, че предпазните мерки за защита на данните се вграждат в продукти и услуги от най-ранния етап на разработването им
 • техники за насърчаване на поверителността, като например псевдонимизация и криптиране
 • премахване на уведомленията — новите правила за защита на данните ще отхвърлят повечето задължения за уведомления и разходите, свързани с тях. Една от целите на регламента е да се премахнат пречките пред свободното движение на лични данни в рамките на ЕС.
 • оценки на въздействието — предприятията ще трябва да извършват оценки на въздействието, когато обработването на данни може да доведе до висок риск за правата и свободите на индивидите;

Какви са наказанията за неспазване на регламента?

Това е най-горещата тема, която е способна да създаде паника у всеки собственик и мениджър. Едно от основните положения в новия регламент са строгите наказания, които се предвиждат за неспазването му. 20 милиона евро или 4 % от световния годишен оборот – това е, което масово се разпространява по телевизията и останалите медии и хвърля в ужас всеки бизнес.

Но каква е истината?

Определеният лимит е абсолютният максимум на глобите и в никакъв случай с него не се цели бързо напълване на хазната от неуспешното прилагане на регламента, нито пък фалита на голям брой малки и средни компании, които не могат да се съобразят с всички правила. Целта е да се стимулират масово компаниите да спазват регламента и да правят всичко възможно за опазването на личните данни, които събират и обработват. Много европейски специалисти споделят, че пълното спазване на GDPR е утопия. Все пак, всички са длъжни да положат максимални усилия за защита на личните данни.

А наказанията за неспазването на регламента могат да са разнообразни и ще се определят от местния орган за защита на личните данни в държавата, в която е базирано дружеството. Те могат да са не само под формата на глоби. Например възможни наказания са временно прекъсване на трансфера на лични данни към друга държава, порицание за компанията или временно/постоянно прекъсване на разрешението за обработване на лични данни.

По отношение на глобите, те ще се определят в зависимост от много фактори. Сред тях са природата на нарушението, ефекта, което то има, обема на изтеклата информация, дали е изтекла чувствителна информация или по-обща, колко души са засегнати и какви са потенциалните последващи ефекти. Няма таблица с нарушения и съответстващите им глоби. Всеки регулаторен орган ще разглежда всяко нарушение индивидуално. Така че чудовищните числа, цитирани по-горе, ще касаят единствено много сериозни нарушения в огромни мащаби.

Какви ще са последиците за бизнеса от неспазването на регламента и пробив в сигурността на личните данни?

Възможните глоби далеч не са единствените и най-сериозните щети от възможносто нарушаване на сигурността на личните данни. Напротив – те са само видимият връх на айсберга, под който се крие огромен масив от проблеми, които могат да възникнат.

Искове от трети лица

Неспазването на регламента може дори да не е забелязано от властите, ако няма някакъв сериозен пробив в сигурността, но да предизвика искове от лица, чиито данни се събират, съхраняват и обработват – по най-разнообразни причини. Разходите по справяне с тези ситуации са в широк спектър – съдебни разноски, наложени обезщетения и не на последно място, рискът за репутацията на компанията и разходите, които трябва да бъдат направени по нейното опазване.

Пробиви в сигурността

В случай на пробив в сигурността и изтичане на данни, възможните негативни сценарии нарастват лавинообразно и разходите, които ще възникнат около тях, стават безброй много. Разходи за разследвания, съдебни разходи, обезщетения на засегнатите и пострадалите, разходи свързани са уведомяване на всички засегнати, както и регулаторните органи. Не на последно място – изтичане на корпоративна информация, щети върху техническата инфраструктура и сигурността на мрежата. Щетите върху репутацията и разходите по нейното възстановяване са трети вид разходи, които обикновено се правят във времето, а не еднократно. Щетите върху компютърната система са отделно звено и също могат да са разнообразни – от кражба на имущество до цялостен срив в компютърните мрежи. В последните години много сериозен е и рискът от хакерски атаки и изнудвания за откуп.

При липса на адекватна подготовка, всички изброени хипотези могат да доведат до фалита на компанията или поне много сериозна загуба на позиции на пазара. Целта на GDPR е до голяма степен да намали риска от подобни сценарии като накара бизнесите да полагат по-сериозни усилия за опазване на данните, с които оперират. Въпреки това, стриктното прилагане на регламента не може да гарантира на 100 % сигурността на данните, а и GDPR се отнася единствено до защитата на личните данни. Затова, едно от най-необходимите неща в антикризисната подготовка на всяка компания е кибер застраховката.

Кибер застраховката – какво покрива и как ни предпазва?

Застраховка Кибер отговорност е един от най-търсените продукти на българския застрахователен пазар през последните месеци. И това е напълно логично. Тя покрива много голяма част от рисковете, свързани със сигурността на данните в една компания. И в частност сигурността на личните данни. Кибер застраховките покриват широк спектър от рискове и сценарии. Те са свързани не само с личните данни, но и с изтичане на друга информация, хакерски атаки, сигурност на информационните системи и т.н. Дори компанията да не събира и управлява големи масиви от лични данни, тя със сигурност използва активно компютърни системи и мрежи. А сигурността им е от съществена важност за сигурността на компанията. Затова застраховка Кибер отговорност е важна, независимо дали става въпрос за банка, която управлява данни на милиони хора, или логистичен център, който оперира основно с информация за неодушевени стоки.

Какво покрива застраховка Кибер отговорност

Покритията и лимитите за застраховане на кибер отговорност и лични данни могат да варират в различните застрахователни компании, но ето няколко общи категории, в които повечето компании осигуряват покритие.

Отвоговорност за нарушаване на сигурността на данни.

В това се включва отговорността на компанията, оперираща с лични данни, към лицата, чиито данни се събират и обработват. Застраховката покрива нанесени щети и необходимите разходи за защита на потърпевшия, възникнали при нарушаване на сигурността на неговите данни. Покрититето важи и за загуба на корпоративна информация. В покритието се включват и претенции, вследствие на повреждане на данните на лицата вследствие на компютърни вируси или повреди, отказ на достъп на лицата до техните данни, повреждане или подправяне на лични данни, разкриване на лични данни на лицата от служители на компанията.

Административни разходи

В застраховката обикновено са включени и административните разходи и разходи за разследване на пробиви в сигурността на данните. Необходимите разходи за възстановяване на репутацията както на застрахованата компания, така и на физически лица на отговорни позиции в компанията, също могат да бъдат покрити.

Мултимедийни дейности

Покритие, което все повече застрахователи предлагат, е и срещу рискове при мултимедийни дейности. За мултимедийни дейности се признават публикуването или разпространяването на каквото и да било съдържание на цифров носител. Покриват се претенции от трети лица срещу застрахования за уронване на престижа на лицето, неумишлено посегателство върху авторско право и интелектуална собственост, плагиатство, нелоялна конкуренция и др.

Кибер изнудване и искане на откуп

Друго особено актуално покритие и за кибер изнудване и хакерски атаки, свързани с кражба на лични данни.  Могат да бъдат застраховани както случаите на изнудване и необходимите разходи, които трябва да бъдат направени за прекратяване на изнудването, така и случаите на кражби на данни и искане на откуп. Някои застрахователни компании са готови да застраховат риска от откуп и да платят искания откуп.

Покрива ли застраховка Кибер отговорност глоби към институциите?

Покритието на глобите е един от най-неясните въпроси, свързани със застраховането на данни. Няма ясна тенденция в предлаганите на пазара продукти – в някои случаи общите условия на застраховките категорично изключват глобите и административните наказания, в други случаи те могат да се покриват. Важно е да отбележим, както споменахме по-горе, че глобите далеч не са най-сериозният разход, който една компания ще трябва да направи, ако се установи пробив в сигурността на личните данни и загуба на лични данни. Дори в случай на мащабно нарушение, в който да бъде наложена максималната глоба, останалите разходи вероятно отново ще надвишат размера на самата глоба. Затова застраховка Кибер отговорност е необходима и полезна, независимо дали покрива самите глоби към регулаторите или не.

Как да изберем застраховка Кибер отговорност?

Застраховките Кибер отговорност са изключително сложни продукти с многобройни клаузи и условия. Затова е задължителна консултацията със застрахователен брокер. Единствено специалистите могат да разграничат и анализират особеностите между полиците, предлагани от различните застрахователи. И те ще ви посъветват коя от тях е най-подходяща за вашия бизнес. Застрахователният брокер е и специалистът, който най-правилно може да определи кибер рисковете пред вашата компания, и да ви предложи адекватен продукт. Затова най-доброто, което можете да направите за бизнеса си, ако още нямате застраховка Кибер отговорност, е да се свържете със застрахователен брокер по най-бързия начин.

Инстрейд Застрахователен брокер е компания с над 20-годишно присъствие на пазара и солиден опит в обслужването на корпоративни клиенти. Свържете се с нас, за да научите повече за кибер застраховките и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес.

Източник: www.instrade.bg

4 причини да сключите туристическа застраховка онлайн

Време е за дългоочакваното и старателно планирано пътуване до екзотична дестинация или пък просто на семейна ваканция. Подготвили сме купища куфари, документи, копия на документи, разговорници, справочници, аптечки и какво ли още не, за да сведем до минимум рисковете. За още по-сигурно планираме и да сключим застраховка за пътуване, за да не ни се налага да се запознаваме с местната здравна система, ако се разболеем или натровим. Сега предстои да изберем къде и как да сключим застраховката. В тази статия ще ви изложим 5 причини да сключите туристическа застраховка онлайн.

 1. Спестяване на Време

Времето за разходка до офис на застраховател или застрахователен брокер можете да оползотворите за нещо друго и по-полезно. Дори застрахователният брокер да е точно до офиса ви, пак може да ви отнеме обедната почивка, докато изчакате реда и на останалите клиенти, за които това време вероятно също е най-удобно да дойдат.

 1. Избор на удобно за вас време

Застрахователните компании и брокери обикновено са с традиционно работно време, което е много вероятно да съвпада с вашето. А обедната почивка е за почивка, а не за вършене на други задачи. Онлайн можете да сключите застраховка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. И тук не става въпрос само за поръчката, която ще бъде обработена евентуално в първия работен ден. Не, получавате я веднага, след като платите онлайн с карта, PayPal или друга електронна сметка.

 1. Спокойствие

Ако сте решили да огледате офертите на няколко компании, далеч по-удобно е да го направите вкъщи пред компютъра, отколкото набързо в офиса на брокера, докато зад вас има опашка. А вероятно не искате първо да отидете при брокер, да вземете купчина разпечатани оферти, да си ги прочетете у дома и да се върнете, за да сключите избраната застраховка. Застраховките за пътуване до голяма степен имат сходни покрития и най-общо покриват медицински разноски при инцидент или акутно заболяване в чужбина. Различават се по допълнителните услуги или някои лимити по специфични услуги, като условията на повечето компании можете да откриете в интернет. Консултацията с брокер е задължителна, ако планирате пътуване с практикуване на екстремни спортове или до много екзотична дестинация, свързана с повишен риск от бедствия, конфликти или зарази.

 1. Разходи

Плащнето по интернет с дебитна карта или от онлайн система като PayPal или Epay е най-евтиният възможен начин за разплащане. Не забравяйте, че плащането в брой обикновено е свързано с такса от теглене на банкомат. Банковият превод от банков клон вероятно е най-скъпият ви избор, а не спестява нито време, нито нещо друго, и е абсолютно неизгоден за дребни суми. Плащането на виртуален ПОС обикновено е безплатно за потребителя, така че не се страхувайте да използвате банковите си карти за онлайн покупки.

 

Туристическа застраховка онлайн се сключва за не повече от 5-10 минути. Нужно е само да влезете в онлайн портала WEBINS, да цъкнете на Травелер, да въведете данните, да направите плащането и ще получите веднага полицата си на вашия E-mail. Ако веднъж вече сте правили това, данните ви вече са в системата и полицата се издава още по-бързо.