ВАЖНО! До всички клиенти на ЗК Олимпик АД във връзка със сключване на нови полици Гражданска отговорност

Полиците на всички клиенти на Застрахователна компания Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август

olympic insurance застрахователна компания олимпик

Полиците на всички клиенти на Застрахователна компания Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август във връзка с отнемането на лиценза на компанията, която е базирана в Република Кипър. Това съобщи официално Комисията за финансов надзор. В тази връзка е въведена извънредна организация за сключване на нови полици на клиентите на Олимпик АД с цел осигуряването на покритие по задължителната застраховка.

Съгласно българското и кипърското законодателство, полиците на клиентите на Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август след обнародването на решението в държавния вестник на Кипър. Според българското законодателство, подновяването на полица по ГО е възможно след нейното изтичане. Заради създалата се извънредна ситуация е осигурена възможност за предварително издаване на полици по ГО на клиентите на Олимпик АД за срока от 15 до 17 август.

Считано от 15 август, клиентите на компанията могат да се обърнат към всеки застраховател или застрахователен брокер, за да сключат нова застраховка Гражданска отговорност. Новите полици ще влязат в сила от 00,01 ч. на 18 август.

Прекратяването на дейността на Олимпик АД ще засегне около 200 000 клиенти по застраховка Гражданска отговорност. Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Клиентите на ЗК Олимпик ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете, в които могат да поискат парите си от застрахователя. По същия начин ще бъдат уведомени и лицата, които са завели щети при застрахователя.

Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър. Съгласно чл. 29, буква „с“ от Кипърския закон за задължителната застраховка при ползване на моторни превозни средства, Застрахователният фонд в Република Кипър изплаща обезщетения на трети лица, когато щетите са причинени при управление на моторно превозно средство, чийто застраховател е обявен в несъстоятелност.

Санкции при невалидна Гражданска отговорност

Припомняме, че движението на МПС без активна Гражданска отговорност е наказуемо по българското законодателство, включително чрез прекратяване на регистрацията на неизрядното МПС. Всички водачи и собственици на МПС са длъжни да осигурят покритие по Гражданска отговорност, включително в текущия случай, когато полиците им се прекратяват при извъредни обстоятелства и без тяхна вина. В противен случай, освен наказанията за шофиране без ГО, шофьорите нарушители ще бъдат длъжни да заплатят всякакви щети, възникнали от причинено от тях ПТП.

Офисите на Инстрейд Застрахователен брокер в цялата страна са на ваше разположение през следващите дни и ще работят на пълен капацитет за осигуряване на застрахователни полици на всички желаещи клиенти. Техните адреси можете да намерите тук.

Почивката възможна! Застраховка ТУРИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – гости на хотели

туристическа застраховка за българия

Вероятно вече сте свикнали да си правите застраховка при пътуване в чужбина, но правите ли го и по време на почивката в България? А за колко случая на провалена ваканция в България и в чужбина сте чували? Всички имаме поне един познат, чиято лятна почивка се е  превърнала в кошмар. И то не в чужда държава, а в нашата собствена. Затова и сключването на туристическа застраховка за България е не по-малко обосновано от застраховката за чужбина.

Защо ни е туристическа застраховка за България?

Да обобщим, ето няколко сериозни причини да се замислите за застраховка за туристи в България, преди да заминете на лятната си ваканция:

 • Злополука. Рискът да претърпите злополука в България и чужбина е еднакъв, а в някои случаи този у нас е дори по-сериозен. По-голямата част от летуващите в България се придвижват с автомобил. А шофирането по нашите пътища в пиков летен сезон е предизвикателство за всички. Катастрофите и задръстванията по магистралите са обичайна гледка. И не един и двама българи всяко лято стават жертви на инциденти на път за морето или на връщане.
 • Акутно заболяване. Имате познати, които са хванали летен вирус или някакво друго заболяване през ваканцията, нали? И въпреки че са здравноосигурени, вероятно са платили космическа сума за консултация с лекар, тъй като най-близкото здравно заведение, работещо със здравната каса, е поне на 50 км. За съжаление, това е честа практика в курортите ни, и застраховката ще покрие такива разходи, както и други медицински разноски, включително за болничен престой. Ако нямате застраховка, много е вероятно да платите лечението си по цени, адекватни за друга европейска държава с по-висок стандарт на живот.
 • Загуба/кражба/повреда на багаж. Дори да не пътувате със самолет и да няма риск да ви загубят багажа, кражбите по курортите не са рядко явление. А ако сте на море за седмица и повече, вероятно ще си вземете скъпи и важни вещи като лаптопи, фотоапарати и др.

Как да изберем застраховка?

Това са най-често срещаните неприятни ситуации по време на лятната почивка, а има и много други. Затова и ние ви съветваме да не тръгвате на море без застраховка. В момента Булстрад Виена Иншурънс груп предлага много актуален продукт – застраховка за туристи в България – гости на хотели. Тя може да бъде сключена както при организирани пътувания, така и при индивидуален туризъм. Действието ѝ е от датата на първата регистрация в туристически обект до последната регистрирана дата на пребиваване разширена с до 12 допълнителни часа. Застраховката е със следните покрития:

Основно покритие: Злополука. Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука

Допълнителни покрития: Медицински разходи при злополука или акутно заболяване. Кражба или повреда на личен багаж и пари. Гражданска отговорност към трети лица.

При желание или необходимост, застраховката за туристи на територията на България може да се сключи и с други допълнителни покрития, включващи пътна помощ, ремонти на автомобила, отмяна на пътуване и др. Свържете се с нас за повече информация и оферта.

Ако имате нужа от туристическа застраховка за чужбина, вземете я веднага, онлайн през WEBINS.

Застраховка кибер отговорност, застраховка на лични данни

Застраховка Кибер отговорност и лични данни – какво трябва да знаем?

Как застраховка Кибер отговорност ще помогне на бизнеса при проблеми със сигурността на лични данни

Ако има едно нещо, което всички компании вече знаят за промените в законодателството за защита на личните данни, които влизат в сила от 25 май 2018, то е размерът на глобите. И най-вече ужасяващите числа 20 милиона евро или 4 % от световния годишен оборот – което от двете е по-голямо. Детайлите масово се оказват непонятни за много бизнеси, особено по-малки. Готовността на компаниите в ЕС според проучване от януари 2018 е едва 20 %. Абревиатурата GDPR, с която е известен новият регламент, днес е кошмарът на малки, средни и големи компании из целия ЕС, включително в България. А един от най-честите въпроси, които изникват, е можем ли да сключим застраховка на лични данни и какво представлява тя.

Основните неща, които трябва да знаем за GDPR

Права на гражданите

Регламентът засилва съществуващите права, предвижда нови права и осигурява по-голям контрол на гражданите върху техните лични данни.

 • Улеснен достъп до техните данни. Включително предоставяне на повече информация за обработването на данните и гарантиране, че тази информация е налична по ясен и разбираем начин;
 • Ново право за преносимост на данните, което улеснява преноса на лични данни между доставчици на услуги;
 • Поясняване на правото на изтриване („право на забравяне“). Когато дадено лице вече не желае данните му да се обработват и не съществува законна причина те да се съхраняват
 • Правото да се знае кога личните данни са били обект на външно проникване

Правила за предприятия

 • единен набор от общи за ЕС правила — общото европейско законодателство ще спести над 2 милиарда евро на година
 • Назначаване на длъжностно лице за защита на данните – задължително за всички предприятия и институции, които обработват лични данни в големи мащаби – над 10 000 души
 • обслужване на едно гише — предприятията ще контактуват само с един-единствен надзорен орган
 • правила за насърчаване на иновациите — гаранция, че предпазните мерки за защита на данните се вграждат в продукти и услуги от най-ранния етап на разработването им
 • техники за насърчаване на поверителността, като например псевдонимизация и криптиране
 • премахване на уведомленията — новите правила за защита на данните ще отхвърлят повечето задължения за уведомления и разходите, свързани с тях. Една от целите на регламента е да се премахнат пречките пред свободното движение на лични данни в рамките на ЕС.
 • оценки на въздействието — предприятията ще трябва да извършват оценки на въздействието, когато обработването на данни може да доведе до висок риск за правата и свободите на индивидите;

Какви са наказанията за неспазване на регламента?

Това е най-горещата тема, която е способна да създаде паника у всеки собственик и мениджър. Едно от основните положения в новия регламент са строгите наказания, които се предвиждат за неспазването му. 20 милиона евро или 4 % от световния годишен оборот – това е, което масово се разпространява по телевизията и останалите медии и хвърля в ужас всеки бизнес.

Но каква е истината?

Определеният лимит е абсолютният максимум на глобите и в никакъв случай с него не се цели бързо напълване на хазната от неуспешното прилагане на регламента, нито пък фалита на голям брой малки и средни компании, които не могат да се съобразят с всички правила. Целта е да се стимулират масово компаниите да спазват регламента и да правят всичко възможно за опазването на личните данни, които събират и обработват. Много европейски специалисти споделят, че пълното спазване на GDPR е утопия. Все пак, всички са длъжни да положат максимални усилия за защита на личните данни.

А наказанията за неспазването на регламента могат да са разнообразни и ще се определят от местния орган за защита на личните данни в държавата, в която е базирано дружеството. Те могат да са не само под формата на глоби. Например възможни наказания са временно прекъсване на трансфера на лични данни към друга държава, порицание за компанията или временно/постоянно прекъсване на разрешението за обработване на лични данни.

По отношение на глобите, те ще се определят в зависимост от много фактори. Сред тях са природата на нарушението, ефекта, което то има, обема на изтеклата информация, дали е изтекла чувствителна информация или по-обща, колко души са засегнати и какви са потенциалните последващи ефекти. Няма таблица с нарушения и съответстващите им глоби. Всеки регулаторен орган ще разглежда всяко нарушение индивидуално. Така че чудовищните числа, цитирани по-горе, ще касаят единствено много сериозни нарушения в огромни мащаби.

Какви ще са последиците за бизнеса от неспазването на регламента и пробив в сигурността на личните данни?

Възможните глоби далеч не са единствените и най-сериозните щети от възможносто нарушаване на сигурността на личните данни. Напротив – те са само видимият връх на айсберга, под който се крие огромен масив от проблеми, които могат да възникнат.

Искове от трети лица

Неспазването на регламента може дори да не е забелязано от властите, ако няма някакъв сериозен пробив в сигурността, но да предизвика искове от лица, чиито данни се събират, съхраняват и обработват – по най-разнообразни причини. Разходите по справяне с тези ситуации са в широк спектър – съдебни разноски, наложени обезщетения и не на последно място, рискът за репутацията на компанията и разходите, които трябва да бъдат направени по нейното опазване.

Пробиви в сигурността

В случай на пробив в сигурността и изтичане на данни, възможните негативни сценарии нарастват лавинообразно и разходите, които ще възникнат около тях, стават безброй много. Разходи за разследвания, съдебни разходи, обезщетения на засегнатите и пострадалите, разходи свързани са уведомяване на всички засегнати, както и регулаторните органи. Не на последно място – изтичане на корпоративна информация, щети върху техническата инфраструктура и сигурността на мрежата. Щетите върху репутацията и разходите по нейното възстановяване са трети вид разходи, които обикновено се правят във времето, а не еднократно. Щетите върху компютърната система са отделно звено и също могат да са разнообразни – от кражба на имущество до цялостен срив в компютърните мрежи. В последните години много сериозен е и рискът от хакерски атаки и изнудвания за откуп.

При липса на адекватна подготовка, всички изброени хипотези могат да доведат до фалита на компанията или поне много сериозна загуба на позиции на пазара. Целта на GDPR е до голяма степен да намали риска от подобни сценарии като накара бизнесите да полагат по-сериозни усилия за опазване на данните, с които оперират. Въпреки това, стриктното прилагане на регламента не може да гарантира на 100 % сигурността на данните, а и GDPR се отнася единствено до защитата на личните данни. Затова, едно от най-необходимите неща в антикризисната подготовка на всяка компания е кибер застраховката.

Кибер застраховката – какво покрива и как ни предпазва?

Застраховка Кибер отговорност е един от най-търсените продукти на българския застрахователен пазар през последните месеци. И това е напълно логично. Тя покрива много голяма част от рисковете, свързани със сигурността на данните в една компания. И в частност сигурността на личните данни. Кибер застраховките покриват широк спектър от рискове и сценарии. Те са свързани не само с личните данни, но и с изтичане на друга информация, хакерски атаки, сигурност на информационните системи и т.н. Дори компанията да не събира и управлява големи масиви от лични данни, тя със сигурност използва активно компютърни системи и мрежи. А сигурността им е от съществена важност за сигурността на компанията. Затова застраховка Кибер отговорност е важна, независимо дали става въпрос за банка, която управлява данни на милиони хора, или логистичен център, който оперира основно с информация за неодушевени стоки.

Какво покрива застраховка Кибер отговорност

Покритията и лимитите за застраховане на кибер отговорност и лични данни могат да варират в различните застрахователни компании, но ето няколко общи категории, в които повечето компании осигуряват покритие.

Отвоговорност за нарушаване на сигурността на данни.

В това се включва отговорността на компанията, оперираща с лични данни, към лицата, чиито данни се събират и обработват. Застраховката покрива нанесени щети и необходимите разходи за защита на потърпевшия, възникнали при нарушаване на сигурността на неговите данни. Покрититето важи и за загуба на корпоративна информация. В покритието се включват и претенции, вследствие на повреждане на данните на лицата вследствие на компютърни вируси или повреди, отказ на достъп на лицата до техните данни, повреждане или подправяне на лични данни, разкриване на лични данни на лицата от служители на компанията.

Административни разходи

В застраховката обикновено са включени и административните разходи и разходи за разследване на пробиви в сигурността на данните. Необходимите разходи за възстановяване на репутацията както на застрахованата компания, така и на физически лица на отговорни позиции в компанията, също могат да бъдат покрити.

Мултимедийни дейности

Покритие, което все повече застрахователи предлагат, е и срещу рискове при мултимедийни дейности. За мултимедийни дейности се признават публикуването или разпространяването на каквото и да било съдържание на цифров носител. Покриват се претенции от трети лица срещу застрахования за уронване на престижа на лицето, неумишлено посегателство върху авторско право и интелектуална собственост, плагиатство, нелоялна конкуренция и др.

Кибер изнудване и искане на откуп

Друго особено актуално покритие и за кибер изнудване и хакерски атаки, свързани с кражба на лични данни.  Могат да бъдат застраховани както случаите на изнудване и необходимите разходи, които трябва да бъдат направени за прекратяване на изнудването, така и случаите на кражби на данни и искане на откуп. Някои застрахователни компании са готови да застраховат риска от откуп и да платят искания откуп.

Покрива ли застраховка Кибер отговорност глоби към институциите?

Покритието на глобите е един от най-неясните въпроси, свързани със застраховането на данни. Няма ясна тенденция в предлаганите на пазара продукти – в някои случаи общите условия на застраховките категорично изключват глобите и административните наказания, в други случаи те могат да се покриват. Важно е да отбележим, както споменахме по-горе, че глобите далеч не са най-сериозният разход, който една компания ще трябва да направи, ако се установи пробив в сигурността на личните данни и загуба на лични данни. Дори в случай на мащабно нарушение, в който да бъде наложена максималната глоба, останалите разходи вероятно отново ще надвишат размера на самата глоба. Затова застраховка Кибер отговорност е необходима и полезна, независимо дали покрива самите глоби към регулаторите или не.

Как да изберем застраховка Кибер отговорност?

Застраховките Кибер отговорност са изключително сложни продукти с многобройни клаузи и условия. Затова е задължителна консултацията със застрахователен брокер. Единствено специалистите могат да разграничат и анализират особеностите между полиците, предлагани от различните застрахователи. И те ще ви посъветват коя от тях е най-подходяща за вашия бизнес. Застрахователният брокер е и специалистът, който най-правилно може да определи кибер рисковете пред вашата компания, и да ви предложи адекватен продукт. Затова най-доброто, което можете да направите за бизнеса си, ако още нямате застраховка Кибер отговорност, е да се свържете със застрахователен брокер по най-бързия начин.

Инстрейд Застрахователен брокер е компания с над 20-годишно присъствие на пазара и солиден опит в обслужването на корпоративни клиенти. Свържете се с нас, за да научите повече за кибер застраховките и как те могат да бъдат полезни за вашия бизнес.

Източник: www.instrade.bg

4 причини да сключите туристическа застраховка онлайн

Време е за дългоочакваното и старателно планирано пътуване до екзотична дестинация или пък просто на семейна ваканция. Подготвили сме купища куфари, документи, копия на документи, разговорници, справочници, аптечки и какво ли още не, за да сведем до минимум рисковете. За още по-сигурно планираме и да сключим застраховка за пътуване, за да не ни се налага да се запознаваме с местната здравна система, ако се разболеем или натровим. Сега предстои да изберем къде и как да сключим застраховката. В тази статия ще ви изложим 5 причини да сключите туристическа застраховка онлайн.

 1. Спестяване на Време

Времето за разходка до офис на застраховател или застрахователен брокер можете да оползотворите за нещо друго и по-полезно. Дори застрахователният брокер да е точно до офиса ви, пак може да ви отнеме обедната почивка, докато изчакате реда и на останалите клиенти, за които това време вероятно също е най-удобно да дойдат.

 1. Избор на удобно за вас време

Застрахователните компании и брокери обикновено са с традиционно работно време, което е много вероятно да съвпада с вашето. А обедната почивка е за почивка, а не за вършене на други задачи. Онлайн можете да сключите застраховка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. И тук не става въпрос само за поръчката, която ще бъде обработена евентуално в първия работен ден. Не, получавате я веднага, след като платите онлайн с карта, PayPal или друга електронна сметка.

 1. Спокойствие

Ако сте решили да огледате офертите на няколко компании, далеч по-удобно е да го направите вкъщи пред компютъра, отколкото набързо в офиса на брокера, докато зад вас има опашка. А вероятно не искате първо да отидете при брокер, да вземете купчина разпечатани оферти, да си ги прочетете у дома и да се върнете, за да сключите избраната застраховка. Застраховките за пътуване до голяма степен имат сходни покрития и най-общо покриват медицински разноски при инцидент или акутно заболяване в чужбина. Различават се по допълнителните услуги или някои лимити по специфични услуги, като условията на повечето компании можете да откриете в интернет. Консултацията с брокер е задължителна, ако планирате пътуване с практикуване на екстремни спортове или до много екзотична дестинация, свързана с повишен риск от бедствия, конфликти или зарази.

 1. Разходи

Плащнето по интернет с дебитна карта или от онлайн система като PayPal или Epay е най-евтиният възможен начин за разплащане. Не забравяйте, че плащането в брой обикновено е свързано с такса от теглене на банкомат. Банковият превод от банков клон вероятно е най-скъпият ви избор, а не спестява нито време, нито нещо друго, и е абсолютно неизгоден за дребни суми. Плащането на виртуален ПОС обикновено е безплатно за потребителя, така че не се страхувайте да използвате банковите си карти за онлайн покупки.

 

Туристическа застраховка онлайн се сключва за не повече от 5-10 минути. Нужно е само да влезете в онлайн портала WEBINS, да цъкнете на Травелер, да въведете данните, да направите плащането и ще получите веднага полицата си на вашия E-mail. Ако веднъж вече сте правили това, данните ви вече са в системата и полицата се издава още по-бързо.

Как да предпазим дома и вилата от горски пожар?

10 мерки, които ще ви помогнат, ако край вас избухне пожар

В края на лятото съобщенията за горски пожар се превръщат в ежедневие, а потушаването на пожарите може да отнеме дни и дори седмици, в зависимост от климатичните условия. Причината за пожар може да е както човешка грешка, така и естествено явление. И в двата случая, веднъж възникнал, пожарът е труден за овладяване. Ако имате имот в близост до гора, е важно да го обезопасите максимално, за да го защитите от възможните пожари. Превенцията е от особено значение, тъй като може да сте окаже, че не сте в имота при избухването на пожара и няма кой да реагира. В такъв случай, надеждните мерки за безопасност са това, което ще ограничи щетите. Вижте 10 мерки, които е добре да предприемете, дори да няма непосредствена опасност.

Съвети:

 1. Създайте 10-метрова защитена зона около сградата. Не дръжте в нея леснозапалими материали, редовно почиствайте сухите листа, трева и боклуци, които биха могли да се запалят
 2. В зоната може да отглеждате устойчиви на пожари растения
 3. Почистете покрива от сухи листа и други леснозапалими материали
 4. Дръжте всички горива, включително туби с бензин, нафта, дърва, спирт и др., на над 10 метра от дома
 5. Кастрете клоните на дърветата и се старайте те да са далеч от покрива ви, за да предотвратите разпространяване на пожара.
 6. Уверете се, че в цялата ви къща има достъп до вода. Трябва да имате маркуч, който може да стигне до всяко едно кътче на дома
 7. Дръжте тревата ниско окосена
 8. Дръжте двора си подреден и съхранявайте вещите си на едно място, вместо разпръснати навсякъде. Така ще ограничите опасността от бързо разпространяване на пожар.
 9. Поставете на видимо място контактите на местната пожарна или други служби, към които трябва да се обърнете при нужда. Телефон 112 е първият ви вариант, но е добре да разполагате и с резервни директни номера.
 10. Предприемайте всички необходими мерки за предотвратяване на пожари. Грижете се всички цигари, въглени и други източници на искри да не остават без надзор дори за секунда.

Независимо от взетите мерки, понякога на стихиите не може да се противодейства и те нанасят сериозни щети. Единствената мярка, която ще ви помогне да преодолее последиците от тях, е застраховката на имуществото. Рискът Пожар е част от всички базови покрития на имуществените застраховки и можете да се защитите от него срещу изключително достъпна сума. Свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер, за повече информация за имуществените застраховки и оферта за Вашия имот.

какво да правим при ПТП

Помощ, участвах в ПТП! Как да излезем най-адекватно от ситуацията?

 

Какво да правим при ПТП и как да си спестим нерви и разочарования след това

Катастрофите по пътищата през летния сезон са особено често явление и на всеки може да се случи да попадне в такава, дори да е опитен шофьор и да спазва по конец всички правила за движение. Катастрофата става за части от секундата и в някои случаи не може да бъде избегната. Затова веднъж озовали се в ситуация на ПТП, най-важно е как ще реагираме след нея. Ето няколко практически съвета какво да правим при ПТП, за да излезем от неприятната ситуация по най-адекватния начин.

Самообладание

На думи съветът да запазите самообладание изглежда лесен, но в истинска стресова ситуация е огромно предизвикателство. Въпреки това опитайте да не забравяте, че паниката и истерията не са помогнали на никого, няма да помогнат и на вас. Вложете целия си потенциал в опит да осмислите бързо какво е станало и да реагирате по адекватен начин. Ако видите пострадал човек, обадете се за помощ. Сълзите и истерията едва ли ще помогнат. Ако е пострадал чисто новият ви автомобил, юмруците по виновника също няма да изправят огънатите ламарини. Начините за излизане от ситуацията са други, ще ги опишем по-долу.

Първото нещо, което трябва да направим при ПТП

Запазването на човешкия живот винаги е прироритет, затова първата реакция трябва да е свързана с това, ако има пострадали. Ако знанията от курса по първа помощ ви се губят, обадете се на телефон 112 и обяснете ситуацията, за да получите указания как да действате и в същото време към вас да бъде изпратен медицински екип.

Също толкова важно в този момент е и опазването на здравето и живота на останалите участници в движението – поставете необходимата сигнализация или дайте знак по друг начин, за да се избегнат вторични инциденти. Обезопасете мястото на катастрофата със светлоотразителен триъгълник – 30 м зад автомобила в градски условия и 100 м в извънградски условия;

Ако има пострадали, не напускайте местопроизшествието, дори вие и вашите спътници да не сте сред тях.

При пожар

За да изгасите възникнал пожар, използвайте пожарогасителя в автомобила. Уведомете компетентните органи – МВР, пожарна, др. – на тел. 112.

Кога идва КАТ?

В случай на ПТП, КАТ задължително посещава мястото, ако:

 • При произшествието има убит или ранен човек;
 • Произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
 • Ако някой от участниците в произшествието се съмнява, че другият участник е под въздействието на алкохол или наркотични вещества или не притежава необходимите права за управление;
 • В произшествието участва МПС, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
 • В произшествието участва МПС с чуждестранна регистрация.

Какво да направим при леко ПТП?

 • ДКП – Двустранен констативен протокол

Ако при възникналото ПТП няма пострадали, участвали са само два автомобила и между водачите има съгласие за вината и само материални щети, ПТП-то може да се декларира с двустранен протокол. Двустранно-констативният протокол представлява индигиран документ в два екземпляра – по един за всеки от водачите. По всяка вероятност разполагате с такъв в автомобила си – много често застрахователите го дават, заедно с полиците за Гражданска отговорност или Каско.

На гърба на всеки екземпляр са отпечатани указанията за попълване. Следват част от тях:

 • Протоколът се попълва на мястото на произшествието;
 • Трябва задължително да попълните всички реквизити в протокола;
 • Протоколът се попълва четливо, без пропуски, грешки, задрасквания, корекции. Това го прави невалиден. Ако сте допуснали каквато и да е грешка, попълнете нов.
 • Съдържащите се в протокола данни се взимат от полиците по гражданска отговорност на двамата участници и свидетелствата за правоуправление (шофьорската книжка). Двамата участници са длъжни да си ги предоставят.
 • Всеки екземпляр от протокола се подписва и от двамата участници.
 • Всеки участник трябва да има екземпляр от протокола.
 • Ако не изпълните тези свои задължения, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност”, може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

След попълването на протокола:

Не по-късно от 7 дни от датата на събитието, пострадалият водач се явява пред застрахователя на виновния водач с автомобила си. Представя му документите на автомобила, свидетелството си за правоуправление, екземпляр от ДКП и попълнен от виновния водач Доклад до застрахователя.

ВАЖНО!

 • От 01.03.2017г. при удостоверяване на събития с ДКП не сеуведомява пътна полиция. Внимавайте обаче, ако имате каско. В условията по вашата полица може да се съдържа изрично изискване да уведомите застрахователя си при събитие.
 • Протоколът се попълва в два екземпляра внимателно и коректно. Двамата водачи задължително трябва да положат подписите си.

Кога и как да уведомим застрахователите?

Срокът за уведомяване на застрахователя при ПТП е записан във вашата застрахователна полица и може да варира при различните компании. При застраховка Гражданска отговорност е добре виновният водач да уведоми застрахователната си компания за инцидента в 7-дневен срок. Пострадалият шофьор също има право да си потърси претенциите при застрахователя на виновния водач. Срокът за предяваване на претенции по ГО е 5 години, но в общия случай е добре застрахователят да бъде уведомен до 7 дни след инцидента.

Щетите по застраховка Каско се предявават в срок, също описан в застрахователната полица – обикновено до 3 или 7 дни след настъпването или установяването на щетата. При пражба на МПС сроковете са до 24 часа.

За да избегнете неприятности, отказани обезщетения или проточване на процедури, не се колебайте да питате застрахователя или брокера си за всичко, което не разбирате. Ако по някаква причина обезщетението ви се бави, въпреки че сте завели щетата и смятате, че сте предоставили всички документи – обадете се на застрахователната компания, за да проверите. Някои от компаниите може да не ви уведомят за липсващ документ, който се очаква да предоставите, и да чакате с месеци, без да знаете, че това се очаква от вас. Това може да е тривиален документ като банкова сметка за превод на обезщетението или разрешение от лизингодател за изплащане – не се притеснявайте да питате колкото пъти е необходимо!

Какво да правим при ПТП в чужбина

След като сте предприели необходимите мерки за обезопасяването на местопроизшествието и оказване на помощ на пострадалите, е добре да информирате компетентните органи в съответната държава и да се снабдите с необходимите документи, удостоверяващи случилото се. При леки ПТП отново е възможно щетите да се удостоверят с ДКП, но не се подписвайте под документи, чието съдържание не разбирате. Снабдете се с възможно най-много данни за другия участник и неговия застраховател и направете снимки на ситуацията.

Ако се налага да извикате помощ или пътна полиция и не сте сигурни към кого да се обърнете, обаждането на тел. 112 в повечето случаи ще помогне. Номерът е валиден във всички страни от ЕС, както и в Исландия, Норвегия, Швейцария, Украйна. Дори в САЩ и Канада обажданията към номер 112 се насочват към местните спешни централи, въпреки че там номерата за спешни повиквания са други.

Ако имате щети по застраховка Каско и не знаете как да процедирате, уведомете вашия застраховател по телефона и задайте всички въпроси, които ви интересуват. Ако не можете да заведете щетите в офис в указания срок, съобщете и това и поискайте информация какво следва да направите, за да ви бъдат признати. Често щетата може да бъде заведена и онлайн или чрез изпращане на необходимите документи и снимки по имейл, а оглед да бъде извършен на по-късен етап.

Полезно

 • Запишете имената, телефонните номера, номер на застрахователна полица и регистрация на автомобилите на всички участващи в инцидента;
 • Уведомете Застрахователя си във възможно най-кратки срокове, съгласно посочените в договора Ви Общи условия, по възможност, веднага на денонощните телефон!

Ако никога не сте участвали в ПТП:

Не пропускайте да се информирате своевременно в промените в ЗДП и други правилници, за да си спестите неприятности по пътищата. Правилникът, по който сте взели шофьорска книжка преди 10 или 20 години, вероятно е променен многократно.

Отделете половин час, за да прочетете застрахователните си полици, общите им условия и сроковете за деклариране на щети. Запознайте се с констативния протокол, приложен към тях, за да не се налага да се запознавате с него за пръв път в стресова ситуация. Отделете специално внимание на тези неща, ако ще пътувате в чужбина. За всеки случай проучете номерата на полицията и спешната помощ в държавите, в които отивате.

Запознаването с документацията преди пътуване е и гаранция, че няма да се окажете с изтекла или невалидна застраховка в ПТП. Подобни инциденти са особено неприятни за всички страни, но понякога се случват от невнимание – например пропуснали сте да подновите полицата си по Гражданска отговорност или Каско, която е изтекла преди дни или седмици. Уверете се, че всички застраховки ви важат и имате необходимите сертификати за безпроблемно пътуване. Всички полици за ГО в България би следвало да се издават със сертификат Зелена карта, но ако по някаква причина не сте го получили, е добре да си го изискате. В страните от ЕС  няма да ви го искат, но в някои други страни от системата Зелена Карта ще ви го потърсят. Важен момент при застраховките Каско е, че покритието за кражба не важи в някои страни като Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Украйна и др. Ако държите да имате застраховка, консултирайте се със застрахователен брокер.

Ако при подготовката за пътуване откриете каквито и да било пропуски в застрахователната си документация или покритие, най-доброто решение е да се свържете със застрахователен брокер. Той ще ви консултира за най-подходящата за вашия случай застраховка и може да ви даде допълнителни съвети и идеи как да направите пътуването си максимално безпроблемно и приятно.

Приятно и безаварийно пътуване!

Как да се гмуркаме безопасно и без страх

Знаете ли, че много повече хора умират при игра на тенис, отколкото при гмуркане-

Гмуркането е един от най-атрактивните спортове и противно на повечето нагласи, един от най-безопасните. Много повече хора умират от игра на тенис годишно, отколкото от скуба гмуркане. Една от причините е, че всички гмуркачи преминават много сериозни обучения, а сигурността е регулирана на международно ниво. Така основните препятствия пред безопасно гмуркане на тези, които още не са опитали, са свързани с техните лични страхове, разказва изданието Filter Digest.

Страховете, които спират хората да опитат

Страх от удавяне

Тове е съвсем естествен страх: ние сме сухоземни животни, а не водни. Така че, ако се намираме под повърхността на басейн, езеро или море с непознат апарат в устата, това може да ни се стори много обезсърчително. Повечето хора просто се успокояват, когато не са надълбоко. Така че, не отивайте надълбоко и надалече, докато не сте готови. Не започвайте веднага да тренирате подводни умения; просто стойте спокойно на дъното, докато свикнете да дишате от регулатора.

Страх от акули (или други морски обитатели)

Някои хора намират идеята да влязат в царството на акулите за неприятно, представяйки си яростни машини за убиване които се стрелкат от дълбините. Някои пък намират октоподите или змиорките за плашещи. Ако имате приятел, който се страхува от нападение на акули, му покажете статистическите данни и колко много малко са тези случаи, особено при водолази. Трябва също да се каже, че морските обитатели ни избягват, заради шумните въздушни балончета.

Клаустрофобия

Усещането, че сте хванати в капан под водата, може би от налягането на водата, могат да накарат някои хора да се почустват клаустрофобично. Фокусирайте се върху дишането си и си мислете, че можете да излезете по всяко време, отколкото за водата, която ви дели до повърхността. Започнете с леки гмуркания и не отивайте твърде надалеч и надълбоко.

Страхът да свърши въздуха

Този страх е по-специфичен от страха от удавяне и се фокусира върху това въздухът да спре изведнъж, може би от повреда на екипировката или просто да свърши. Най-лесният начин да се преодолее този страх е да се диша от регулатор, като дори се започне от сушата. Да се поддържа добро управление на разхода на въздух е много полезно, както и редовната проверка на манометъра за налягането в бутилката.

Страх от повреда

Скуба дайвингът е съвсем различен от другите спортове, които хората обикновено са опитвали. Той изисква да се движите и навигирате в 3D и поставя условия на тялото ви, нетипични за другите спортове. Трябва да се усвоят много специфични умения като чистене на маската, неутрална плаваемост и много други. Всички тези изисквания може да се сторят твърде обезсърчителни.

Ако искате да опитате гмуркане с водолазна екипировка, но се опасявате, че е твърде сложно за вас, приемете, че това ще бъде ново умение, което можете да усвоите. Прегърнете идеята, че ще започнете нещо съвсем ново.

Сигурност на световно ниво

daneurope-logo

Сигурността на гмуркачите е основен приоритет и се регулира в международен план. Divers Alert Network Europe/DAN/ е водолазна организация с нестопанска цел, която освен проучвания, анализи и обучение за действие при водолазни инциденти, предлага на членовете си 24-часова помощ в почти всяка точка на света. DAN Europe има над 100 000 членове и е част от DAN International.

Поради изисквания на Европейския съюз, DAN Europe създава застрахователна компания – International Diving Assurance, която да покрива застрахователните рискове при водолазни инциденти.

От септември 2011 година Инстрейд е в договорни отношения с DAN Europe и предлага всички застрахователни планове.

За да издадем Вашата водолазна застраховка се нуждаем от някои данни, изисквани от DAN. За целта Ви молим да попълните запитването за водолазна застраховка.

В случай, че желаете, можете да се запознаете с покритията и да поръчате и платите с кредитна карта Visa или Master Card водолазна застраховка директно на сайта на DAN Europe. Още за водолазната застраховка научете тук

Неземно преживяване

Веднъж престрашили се, повече няма да искате да се отделите от дълбините. Светът под повърхността е нещо, което не може да бъде пресъздадено на земята, а емоцията да се докоснеш до екзотичната флора и фауна е уникална. Необходимо е само огромно желание, а за всички страхове и тревоги решенията са намерени.

Удължени срокове за завеждане на щети от градушка

Завеждане на щети от градушка юли 2017

Застрахователните компании обявиха удължени срокове за завеждане на щети от градушка и проливни дъждове между 1 и 5 юли 2017 с цел по-добро обслужване на клиентите. Вижте допълнителните мерки, които са предприети по повод необичайно лошото време в  началото на юли.

ДЗИ Застраховане

Срокът за деклариране на застрахователни претенции е удължен до 31 юли. Работното време на Центъра за обслужване на автомобилни щети в София Север, кв. Орландовци, е удължено както следва:

 • В делнични дни до 18 ч
 • Събота, 8 юли, и 15.07 – от 9 до 15,30 ч

Клиентите, констатирали увреждания, следва да се свържат с Контактния център на ДЗИ 0700 16 166 и да подадат известие за застрахователно събитие, като посочат данни за застрахования обект и наличната застрахователна полица; Клиентите с автомобилни застраховки могат да ползват онлайн известие  http://portal.claim.bg/dzi/с което ще получат предимство при регистрация и извършване на оглед в Център за обслужване на щети София Север (кв. Орландовци). За щети по имуществени застраховки,клиентите могат да използват директно услугите на Контактния център на ДЗИ 0700 16 166, за подаване на известие.

Алианц България

ЗАД „Алианц България“ увеличава срока, в който ще се приемат регистрации на щети на до 15 дни. За по-бързо обслужване и улеснение, клиентите на Алианц могат да регистрират щети и да получат повече информация на тел. 0800 13014.

Булстрад Виена Иншурънс Груп

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕТЕНЦИИ свързани с посочените събития ДО 18.07.2017 Г. Допълнителна информация можете да получите от Контакт центъра на дружеството денонощно, седем дни в седмицата, на телефон 080011111, на телефоните на всички офиси на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп и на сайта дружеството – www.bulstrad.bg

Ивета Кунова: Сивият сектор вреди на репутацията на застрахователните брокери

Какво се случва на пазара на застрахователните брокери, кои от услугите им са най-търсени и кои са предизвикателствата пред бранша? На тези въпроси отговаря Ивета Кунова, председател на Българската асоциация на застрахователните брокери, пред сп. Икономист

За кои застраховки клиентите най-често търсят услугите на застрахователните брокери?

За всички. На практика няма застраховка, която повечето клиенти да се чувстват уверени да сключат без консултация със специалист. В същото време брокерите предлагат и много допълнителни услуги, освен продажбата на застраховки, и затова се превръщат във все по-активни участници на пазара.

При корпоративното застраховане необходимостта да се работи с брокер е най-ясно изразена и все по-голямата част от бизнеса се застрахова именно по този начин, защото той е най-надежден и лесен. Тук ключови моменти са високото ниво на компетентност и достъпността до разнообразна и пълна информация, която клиента получава при застрахователния посредник. Едно предприятие има нужда от различни видове застраховки и без консултация със специалист, съществува опасност някоя от тях да бъде неволно пропусната, предизвиквайки сериозни последици за бизнеса…

Прочетете цялото интервю тук

Ивета Кунова получи най-високото отличие в застраховането

Наградата на фондация „Гаврийски“ е за личен принос в застрахователното посредничество

Ивета Кунова с наградата на фондация Гаврийски

Основателят на Инстрейд Застрахователен брокер и председател на УС на Българската асоциация на застрахователните брокери Ивета Кунова получи награда за цялостен принос в застрахователното посредничество в България. Призът бе връчен от Фондация „Велеслав Гаврийски“ по време на деветата церемония по раздаването на наградите „Застраховател на годината“ на 18 май. Наградата е най-високото отличие в застраховането и се връчва за изключителни заслуги и принос към развитието на застраховането в България.

Научете още за церемонията и наградените тук: