Закон за катастрофичния пул влиза до месец в МС

Законът за катастрофичния пул, който се обсъжда от няколко години у нас, може скоро да стане факт. Документът е подготвен от финансовото ведомство и се очаква до седмица да се пусне за обществено обсъждане. След 14-дневния предвиден срок, законът ще бъде внесен в Министерския съвет.

Идеята е комисията за бедствията и аварии да плаща с парите от бюджета само за публичните сгради, а частната собственост да се финансира с помощта на този пул. Обезщетенията пък за пострадалите сгради ще са свързани с данъчната оценка на имота.

По информация от експерти в документа, готвен от финансовото ведомство, не е записано, че всички сгради ще подлежат на задължителна застраховка.

В Румъния функционира т.нар. катастрофичен пул, подобен инструмент има и в Турция, където около 30% от имотите са застраховани. Катастрофичният пул е различен от индивидуалната застраховка. Пулът представлява фонд, насочен към покриване на щетите от природни катаклизми, нанесли щети върху голям брой субекти.

Идеята за закон за катастрофичния пул беше залегнала още в предизборната програма на ГЕРБ.

Предварителни финансови резултати за 2013 г. на УНИКА и УНИКА Живот

Предварителни финансови резултати за 2013 г. на ЗK „УНИКА“ АД и ЗК „УНИКА Живот“ АД

  • Брутен премиен приход: 109 781 900 лева
  • Печалба (преди данъци): 1 344 184 лева
  • Подобрение в технически резултат с повече от 2.5 млн. лева
  • Увеличение в броя на застрахователните договори с 2 процента на годишна база до близо 385 000 полици , сключени през 2013 г.

През цялата 2013 година УНИКА поддържаше стабилно пазарното си представяне сред водещите застрахователи в България и успя допълнително да укрепи позициите, завоювани в предходната година. Премийният приход на УНИКА България за дванадесетте месеца на 2013 година нарасна с близо 2 процента, възлизайки на 109.8 млн. лева (2012 год.: 108.1 млн. лева). Към края на месец ноември 2013 г. УНИКА е на 6-то място сред застрахователните компании в България. За втора поредна година УНИКА България реализира положителен финансов резултат, като очакваната печалба за 2013 година е 1.34 млн. лева. (2012 год.: 2.9 млн. лева печалба). Същевременно застрахователната компания отново успя да подобри техническия си резултат с повече от 2.5 млн. лева спрямо предходната година. В периода от 01.01. до 31.12.2013 г. УНИКА отбеляза 12 процента ръст на годишна база и записа 32.8 млн. лева приходи от животозастраховане (2012 г.: 29.3 млн. лева). Към 30-ти ноември 2013 год. ЗК „УНИКА Живот“ АД заема 3-то място в класацията на животозастрахователите у нас. УНИКА България записа и 77 милиона лева приходи от общо застраховане за цялата 2013 г. (2012 г.: 78.8 млн. лева). Към 30.11.2013 г. ЗК „УНИКА“ АД е на 7-мо място сред общозастрахователните дружества. През 2014 година УНИКА България си поставя за цел значително увеличение на приходите от основната си дейност. Компанията ще се фокусира изцяло, както и в предходната година, главно върху рентабилните бизнес линии в общото застраховане и в животозастраховането.

УНИКА

ЗК „УНИКА” АД и ЗК „УНИКА Живот” АД са част от международната група „УНИКА” (UNIQA Insurance Group AG). УНИКА Груп е една от водещите застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. 22 000 служители и ексклузивни търговски партньори обслужват около 9.3 милиона клиенти на УНИКА в 19 страни. УНИКА е втората по големина застрахователна група в Австрия с пазарен дял около 22 процента. УНИКА е представена в 15 страни от региона на Централна и Източна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Унгария, Украйна, Хърватска, Черна Гора и Чешката Република. Освен това в състава на УНИКА Груп влизат и застрахователни компании от Италия, Швейцария и Лихтенщайн.