Новини

Ново от Уника: Безплатен Rent a Car към застраховка Каско

ЗК Уника АД добави нова услуга към застраховка Каско на МПС – заместващ автомобил при нужда от ремонт. Услугата се добавя автоматично към всички съществуващи полици, без допълнително заплащане. Целта на новата услуга е максимално да се компенсира липсата на автомобила на клиента в периода, в който се извършва ремонт на същия.

Кой може да ползва услугата Rent a Car?

Rent a Car към застраховка Каско от Уника могат да ползват клиенти, отговарящи на няколко условия. Правото да ползва автомобил “Rent A Car“ има застрахованият или негов упълномощен представител. Ползването на автомобил “Rent A Car“ е само за територията на република България. Първоначално услугата ще бъде предлагана за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и и Велико Търново, като ремонтът на увредения автомобил ще е възможен само в определени сервизи, за което клиентът ще бъде информиран при завеждане на щетата.

Условия, на които трябва да отговаря автомобилът

Условие е по застрахования автомобил да има до 4 броя увредени детайли със степен на увреждане за боя или леки вдлъбнатини, т.е. от услугата могат да се възползват клиенти с МПС, които имат увреждания само за боя или леки вдлъбнатини. Услугата важи само за автомобили с право на официален сервиз, като ремонтът ще се извършва в доверен сервиз на застрахователя, за което клиентът се съгласява предварително. След завеждане на претенцията за увредения автомобил отпада комуникацията между клиента и автосервиза, като тя остава ангажимент на застрахователя.

Фиксираният срок за ремонтиране на автомобила е до 3 (три) работни дни, като заместващият автомобил е за периода, в който се извършва ремонтът. Постъпването на увредения автомобил за ремонт в доверения сервиз трябва да е в понеделник или вторник, но не по-малко от 4 /четири/ дни преди официален празник и съответно с час на постъпване от 09:00 до 09:30 часа.

Какъв заместващ автомобил ще получа?

Заместващият автомобил ще бъде от същия клас като увредения, като ще бъде съобразен и видът на скоростната кутия (автоматична или ръчна). Заместващият автомобил ще се получава и връща в доверения сервиз, извършващ ремонта.

За допълнителна информация и въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН