Новини

застраховка срещу рак

Достъпна застраховка при онкологични заболявания: има ли такава?

Достъпна застраховка при онкологични заболявания: има ли такова нещо?

Преди години думата „рак“ се изговаряше тихомълком, в тих ужас, само между много близки хора, при пълна липса на други свидетели. Приемаше се като смъртна присъда, а не диагноза. Днес можем да я чуем все по-често в обществото, заедно със синоними като карцином или злокачествено новообразувание. И то в значително по-оптимистичен контекст – възможностите за лечение днес са много повече и разнообразни, а в обществото открито се говори за болестта и тя е приета като нещо, с което трябва да се борим, а не като нещо, от което трябва да се срамуваме.

На този фон е обяснимо и голямото търсене, и съответно предлагане, на застрахователни продукти, покриващи риска от онкологично заболяване. В момента не само съществува сериозно предлагане на такива застраховки, но вече има и разнообразие. В тази статия ще ви разкажем за една нова категория застраховка при онкологични заболявания, която е още по-достъпна от досегашните продукти на пазара и позволява на хора с наистина скромни доходи да си осигурят поне базова финансова защита, в случай че ги сполети тежка диагноза.

Застраховка при онкологични заболявания – що е то?

Застраховката при онкологично заболяване е сравнително нов продукт на българския пазар и активно се предлага от няколко компании от 2019 година. Тя е продукт, подобен на рисковите застраховки Живот и Застраховка Критични Болести, но не ги дублира, а по-скоро комбинира някои техни преимущества. Докато застраховките Живот в общия случай изплащат обезщетение при смърт на застрахования, а застраховка Критични Болести (Бест Докторс) покрива самото лечение при тежко заболяване (което може и да не е онкологично), застраховка Онкологично заболяване осигурява изплащане на застрахователна сума при диагностицирането на болестта. След това застрахованият сам решава по какъв начин да използва сумата, дали да се лекува в България, чужбина или по някакъв алтернативен метод. Много от компаниите предлагат в пакета и услугата Второ медицинско мнение – консултация с още един световно признат специалист, след първоначалното поставяне на диагноза. Това дава възможност както за допълнително потвърждение или поставяне под съмнение на диагнозата, така и за по-информиран избор на лечение и последващите го дейности.

Какви застраховки от този тип има на българския пазар?

В момента на пазара подобни застраховки предлагат Алианц – „Алианц Онко Грижа“, УНИКА – „Уника с теб“, Евроинс и др.

Продуктът „Уника с теб“ предлага две възможности за покритие – Комфорт, със застрахователна сума от 7500 лв, и Престиж – със застрахователна сума 15 000 лв. Обезщетението се изплаща при окончателно диагностициране на злокачествено новообразувание. Както при повечето подобни застраховки, има отлагателен период от 180 дни. При подновяване на полицата веднага слез изтичането й, няма нов отлагателен период. Годишната премия е според възрастта на застрахования, който трябва да е между 18 и 65 години. Цената за пакет Комфорт е между 36 и 186 лв на година, а за пакет Престиж – от 54 до 354 лв на година.

Алианц Онко Грижа е продукт от същия тип, който предлага застрахователни суми между 10 000 и 100 000 лв. Обезщетението отново се изплаща при диагностициране на злокачествено новообразувание еднократно. При смърт на застрахованото лице от злополука или заболяване, независимо от какъв тип, се изплаща еднократно обезщетение от 1000 лв и полицата се прекратява. И тази застраховка дава възможност за второ медицинско мнение, включително за предхождащи заболявания. Интересен бонус е възможността за застраховане на лица до 18 г. в същата полица, без доплащане. При диагностициране на детето със злокачествено новообразувание, се изплаща 30 % от договорената застрахователна сума. Ако впоследствие и основният застрахован бъде диагностициран и подлежи на обезщетение, на него ще бъде изплатен пълният размер на застрахователната сума, без да се намалява с изплатеното обезщетение за детето.

С дребния шрифт: какви са особеностите на тези застраховки?

Както и при застраховка Критични болести, съществува отлагателен период от 180 дни. Това означава, че при диагностициране на злокачествено новообразувание в рамките на 180 дни от сключването на застраховката, тя не е валидна и обезщетението не подлежи на изплащане. Целта на тази клауза е да се избегне застраховането на клиенти, които вече имат потвърдено заболяване или пък съмнения за такова.

Популярна практика са и изключенията на някои видове злокачествени тумори, които могат да се образуват. Сред тях са неинвазивните злокачествени новообразувания (карцином ин ситу), злокачествени образувания на кожата (с изключение на злокачествен меланом, при който се наблюдава инвазия извън епидермиса), карциноми на простатата, някои видове цервикална дисплазия. Също така, наличието на HIV инфекция може да е причина за отказ от обезщетение.

Услугата Второ медицинско мнение дава възможност за второ медицинско мнение от разстояние при поставена диагноза, след окомплектоването и изпращането на наличните документи. Услугата не е приложима и не се извършва, когато състоянието на пациента изисква спешна намеса или личен преглед за даване на второто мнение. Също така, не се предлага второ мнение при липса на поставена диагноза. Отговорът от втория специалист обикновено идва в срок до 10 работни дни.

Каква е разликата със застраховка Критични болести и стандартната здравна застраховка?

Застраховка Критични болести (Бест Докторс) се характеризира с голямо застрахователно покритие – до 2 млн. лв, и осигурява лечение в най-добрите клиники и специалисти по цял свят при поставяне на тежка диагноза. Списъкът с диагнозите не се изчерпва само с онкологични заболявания, а включва и тежки сърдечносъдови заболявания, състояния, изискващи трансплантация, и др. Цената на застраховката е сравнително висока – средно около 100 лв на месец.

Изброените в тази статия застраховки са с по-малко застрахователно покритие, но пък и по-достъпни откъм цена. В същото време, изплащането на обезщетението веднага след окончателното диагностициране дава възможност за навременен старт за лечението, тъй като са покрити поне базовите финансови нужди за това.

Стандартната здравна застраховка е съвсем различен продукт и е подходяща за покриване на първоначалните нужди от медицинска грижа, но покритието е ограничено и може да не е достатъчна за големия обем от дейности, които се налагат при диагностициране на онкологично заболяване и последващото му лечение. Затова и не може да разчитате само на нея, ако ви диагностицират и тепърва ви предстои тежко лечение и възстановяване след това.

Как да изберем и сключим застраховка при онкологично заболяване?

Заради голямото разнообразие от подобни застраховки, най-разумно е да се консултирате и сключите застраховка при онкологични заболявания чрез застрахователен брокер. Брокерът ще ви предложи най-адекватния продукт според вашата възраст и нужди и ще ви помогне в избора. Свържете се с нас за въпроси и оферта.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН