Новини

Акция ЗДРАВЕ: Промоция на рискова застраховка Живот

action-health

Акция Здраве

„Никой не е застрахован срещу най-лошото“ – така звучат често коментарите, когато нещо неприятно и неочаквано се случи с млад и здрав човек, в разцвета на силите си, и животът му се преобърне на 180 градуса. Вярно е, че често такива събития не могат да бъдат предотвратени. Въпреки всичко обаче те могат да бъдат застраховани, така че тежките последици от тях да бъдат ограничени.

Рисковата застраховка Живот е малко популярен продукт на нашия пазар, въпреки ползите от нея. Затова в рамките на Акция ЗДРАВЕ Инстрейд Застрахователен брокер ще обясни нейните предимства и ще се опита да я направи по-достъпна, за да може повече хора да се възползват от защитата, която тези продукти предлагат. Както всички застраховки, и застраховката Живот има една основна цел – да помага в труден момент.

Какво е срочна рискова застраховка Живот?

Застрахователните компании предлагат широк спектър от продукти от типа Живот, които най-общо могат да бъдат рискови, спестовни или комбинирани. Наблюденията на застрахователните брокери и компании показват, че рисковата защита е основна клиентска нужда за физическите лица. Застраховките от този тип осигуряват изплащане на договорена сума в случай на смърт на застрахования или трайна загуба на работоспособност след злополука или заболяване. Голямото предимство на този продукт е, че осигурява стабилна финансова подкрепа на семейството на застрахования, ако нещо се случи с него. Със сумата, изплатена от застраховката, могат да бъдат погасени кредитите, които дължи застрахования, или да бъдат осигурени пари за образованието на децата му. Застраховката няма как да покрие нематериалните щети, произтичащи от загубата на близък човек, но помага поне за преодоляване на финансовия стрес. В случай на трайна загуба на трудоспособност, изплатената сума ще е в помощ за заместване на загубения доход от трудова дейност за дълги години напред.

Какво НЕ е рисковата застраховка Живот?

Рисковата застраховка НЕ е спестовен продукт. Премията, която се плаща по нея, осигурява защита от включените рискове, но не се натрупва и не се връща под никаква форма след изтичане на определен период, ако не се е случило застрахователно събитие. Тя е различна от застраховките Живот със спестовен елемент, които предлагат изплащане на застрахователната сума след изтичане на периода, за който са сключени.

Рисковите и спестовните застраховки се различават много съществено по цената, като премията при рисковите е многократно по-малка от тази при продуктите със спестовен елемент. По тази причина рисковите застраховки са изключително подходящи за клиенти, които искат да си осигурят защита срещу непредвидени събития в живота, но предпочитат да организират спестяванията си по друг начин.

Кога да си направим застраховка Живот?

Отговорът е – Винаги, когато имате финансовата възможност за това. Цените на застраховките Живот са доста ниски за млади хора и растат с увеличаването на възрастта.

Колко струва?

Ако сте на възраст до 30 години, разходът за вас ще е минимален, тъй като се смята и че рискът е по-малък. С напредването на възрастта растат и вноските. Така например за човек на 35 години при застрахователна сума 50 000 лв и срок на застраховката 20 години, месечната вноска е около 30 лв. Ако застраховката ви е за 5 години, премията на месец ще е само 13 лв. Ако сте на 45 години, цените сериозно се увеличават. Застраховката за 5 г излиза по 37 лв на месец, а за 20 години – по 78 лв на месец, при същата застрахователна сума. Обикновено за застраховките Живот има ограничение във възрастта, като практиката е да не се застраховат лица над 65 години.

Кой получава парите от застраховката?

В общия случай застрахованият посочва бенефициент, на когото да бъде изплатена застрахователната сума и който да се разпорежда с нея. Това може да бъде съпруг, партньор, деца, но и човек извън семейството. Възможно е и юридическо лице да бъде посочено за бенефициент.

Как да изберем застрахователна сума?

Изборът на застрахователна сума зависи от много неща и е добре да бъде обсъден с компетентен консултант преди сключването на застраховката. Той е свързан с това какви са нуждите на клиента – дали иска да осигури семейството си след смъртта си, или пък няма семейство и за него е важно да бъдат осигурени само разходите по погребението му и изплащането на кредитите, за да не натоварва близки и приятели с тях.

Ако към застраховката се добавят и допълнителни покрития и рискове, обсъдете с консултант и препоръчителните лимити по тях.

Как да изберем подходящата застраховка и покритие?

Отговорът отново е: Консултирайте се с професионалистите! Консултация със застрахователен брокер е най-добрият вариант, тъй като брокерите работят с много компании, познават различните продукти и най-добре могат да се ориентират и спрямо вашите нужди да ви предложат най-адекватния продукт. В рамките на промоционалната Акция ЗДРАВЕ Инстрейд Застрахователен брокер предлага новата рискова застраховка ДЗИ Динамик, която е иновативен продукт. ДЗИ Динамик предлага разширено основно покритие и възможност за избор на допълнителни покрития, в зависимост от нуждите на клиента. В основното покритие се включват смърт на застрахования и трайна загуба на работоспособност над 75 %. И в двата случая се изплаща пълната застрахователна сума. Към основното покритие, срещу допълнителна премия, могат да се добавят и допълнителни пакети „Злополука“, „Злополука на дете“, „Временна неработоспособност от злополука“, „Медицинска помощ“, „Особено тежки заболявания“. С допълнителните покрития, срочната рискова застраховка ДЗИ Динамик се превръща в комплексен продукт, който осигурява финансова защита срещу широк спектър от рискове и дава възможност за бързо и адекватно реагиране при всяка непредвидена ситуация, свързана със Застрахования и семейството му. Затова  и застраховката е един от най-актуалните продукти на пазара.

За да направи застраховките Живот по-достъпни, в рамките на Акция ЗДРАВЕ Инстрейд Застрахователен брокер ще ги предлага при атрактивни условия до 31 декември. Свържете се с нас, за да ви предложим подходящия за Вас продукт!

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН