Новини

Доживотна застраховка за мениджъри от AIG

aig1

Застраховка Отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството с доживотно покритие предлага AIG. Продуктът D&O – Premier е подобрен вариант на досегашната предлагана застраховка, която покрива персонална отговорност, възникнала от действия, бездействия или грешки на ръководители на компании.

Новата застраховка е с разширено покритие и разширен обхват на застрахованите лица. Тя предлага неограничено (доживотно) покритие за Застрахования, дори след прекратяване на дейността на дружеството или пенсиониране. Освен традиционните разходи за съдебна защита и присъденото обезщетение, новият продукт предлага и покритие за осигуряване на свободата на Застрахования, например при определяне на мярка за неотклонение. Покриват се и разходи за образование на непълнолетни деца, основни месечни жилищни вноски по договор за кредит, разходи за наем, разходи за комунални услуги, вноски по медицински застраховки и застраховки „Живот” при конфискация или запор на активите на Застрахования. В традиционно покритите рискове по тази застраховка се включват и разходи за възстановяване на репутацията.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН