Новини

20 % отстъпка за Каско от HDI

HDIHDI застраховане стартира есенна промоция за автомобилни застраховки с 20 % отстъпка за застраховка Каско и възможност за 7 % отстъпка за Гражданска отговорност. Промоцията е валидна от 7 октомври до 7 ноември.

Отстъпка от 20% по застраховка „Каско на МПС“ се прилага, когато клиентът има сключена Гражданска отговорност и Злополука на местата или Автоасистанс в чужбина за същия автомобил. Отстъпка от 7 % за застраховка Гражданска отговорност се прилага при наличие на валидна застраховка „Каско на МПС“ за същото МПС и Злополука на местата в МПС“ (може да се сключи комбинирано с ГОА)  или „Каско на МПС“ с Автоасистанс за чужбина.

Всички премии могат да се разсрочват, като минималната премия за Каско на МПС е 150 лв.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН