Новини

Застраховка Отмяна на пътуване

Holiday-Cancellations

Застраховка срещу отмяна на пътуване е най-новият продукт, който ще спести на туристите загубени пари за ваканция, ако тя се провали заради независещи от тях причини. Застраховката се предлага от „Групама“ и е в две разновидности – „Отмяна на пътуване“ и „Анулиране на самолетен билет“.

И в двата случая полицата покрива разходите, направени за пътуването, в случай на извънредни обстоятелства, възникнали по независещи от пътуващия причини. Такива са внезапно заболяване, злополука или смърт на застрахования или негов близък или влошаване на хронично заболяване на застрахования. Покрит риск е също уволнение или съкращение на застрахования от работодателя му. Щети по жилището или офиса на застрахования, настъпили при природно бедствие или кражба, също са покрит риск. В застраховката влиза още невъзможност за пътуване заради лоши климатични условия, както и повреда или ПТП на превозното средство, с което трябва да бъде извършено пътуването. При стачки в транспорта или кражба на документи отговорността също е на застрахователя.

Извън покритите рискове остават предварително съществуващи заболявания на застрахования и близките му роднини и заболявания в неизлечим стадий. Застрахователят не носи отговорност и при случаите на смърт след самоубийство на застрахования или негов близък. Отказ от виза за съответната държава на пътуване също не е основание за застрахователно обезщетение.

Застраховката се сключва при подписване на договора за пътуването с туроператор или при закупуване на самолетния билет. Покритието е до 7000 лв и се предоставя на лица до 79 години.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН