Новини

Обща ГО за обекти в търговски центрове от Групама

groupama

Групама застраховане представи новия си продукт  – Обща гражданска отговорност на юридически лица за обекти в търговски центрове, като част от стратегията си за обогатяване на портфолиото.

Застраховката покрива нанесени от застрахования вреди на трети лица, включително материални и нематериални щети. Покритието важи както за застрахованото юридическо лице, така и за негови служители, в случай, че събитието е настъпило по време на изпълнение на техни задължения. Покриват се и събития на територията на целия свят, възникнали по време на краткотраен престой на застрахованите лица в чужбина.

За повече информация и сключване на застраховката, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН