Новини

Специални условия за застраховки срещу наводнение от Дженерали

generali1.jpg

Заради критичната ситуация с наводненията в региона на Добрич и Варна, Дженерали застраховане въвежда специални условия за застраховане на имущество в тези райони. Те важат за застраховки „Домашно имущество”, „Административни и търговски обекти” и „Индустриален пожар” с включено покритие по клауза „Б1-1 – Наводнение вследствие на природни бедствия, както и при застраховка „Земеделски култури”.

За сключване на горепосочените застраховки е задължително извършването на оглед и заснемане на застрахованите обекти. Имуществата, подлежащо на застраховане, следва да отговаря на следните изисквания:

АТО и ИП: Стоки на склад. Те задължително трябва бъдат опаковани и поставени върху дървени палети, като начина на складиране да позволява лесния достъп до най-отдалечените от входа на склада стоки. При невъзможност да се извърши оглед на имуществото, подлежащо на застраховане, да се изисква писмена декларация от кандидата за застраховане, че имуществото не е претърпяло вреди от наводнение и/или проливни дъждове.

„Домашно имущество”. При сключване на застраховката да се извършва оглед, за да се установи рисковата експозиция на сградата по отношение на риска от наводнение (наличие на мазета, сутерен на кота „0”, липса на масивна ограда, и т.н., близост до река, язовир или друг воден басейн). При невъзможност да се извърши оглед на имуществото, подлежащо на застраховане, да се изисква писмена декларация от кандидата за застраховане, че имуществото не е претърпяло вреди от наводнение и/или проливни дъждове.

„Земеделски култури”. При сключване на застраховка да ще се извършва оглед на подлежащите на застраховане площи от „Дженерали Застраховане”АД.

Застраховане на имущества, които се характеризират със завишена степен на рисковите обстоятелства, да ще се съгласува с направление ”Подписвачески процедури”.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН