Новини

Нови покрития по туристическа застраховка от Групама

Travel_Insurance-3

Групама застраховане представи обновената си застраховка „Помощ при пътуване“, която предлага допълнително разширено покритие и вече е без самоучастие за всички щети.

Освен традиционните медицински разходи за лечение в чужбина и транспортиране до България, по желание може да се добави и допълнително покритие, включващо разходи за телефонни разговори, удължаване на престоя или преждевременно завръщане, разходи за откраднати или изгубени документи, загуба или закъснение на багаж.

Друга нова възможност е удължаване на покритието „Мултитрип“ за до 120 дни.

За всички щети пък отпада изискването за самоучастие в размер на 50 валутни единици.

Въвежда се и нов минимален лимит за застрахователната сума по основното покритие от 5000 евро.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

Застраховка „Помощ при пътуване“ можете да сключите и онлайн.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН