Новини

Нова застраховка Злополука на спортисти от УНИКА

accident

ЗК УНИКА предлага нова застраховка Злополука на спортисти. Тя е предназначена за всички непрофесионални спортисти, включително за практикуващите спорт само в свободното си време.

Застраховката покрива злополуки, настъпили по време на тренировки, състезания и предсъзтезателна подготовка (загрявка). От нея могат да се възползват всички лиза, практикуващи непрофесионално спортна дейност, български и чуждестранни спортисти и треньори, организирани в отбори, спортни клубове, дружества и федерации, спортни училища, спартакиади, републикански първенства и други, както и лица, които упражняват спортна дейност в свободното си време. Застраховката може да бъде и групова. За непрофесионални спортисти се приемат тези, които не получават регулярни доходи по договор за упражняваната от тях спортна дейност.

Към застраховката може да бъде добавено и допълнително покритие, включващо обезщетения за временна нетрудоспособност, медицински разходи, хирургическо лечение и др.

За пълни подробности и сключване на застраховка, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН