Новини

Ново! Злополука на курсисти за шофьорски курс категория А

motor

ЗК УНИКА Живот предлага нов продукт – Злополука на курсисти за шофьорски курс категория А. Обучаващите се за управление на мотоциклет вече могат да се застраховат за срока на обучението си, включително за полаганите изпити.

Застраховката покрива смърт, трайна нетрудоспособност или временна нетрудоспособност над 31 дни, настъпила при злополука по време на обучението. Тя може да се сключи за срок от 1 до 3 месеца, а предлаганите покрития са между 1000 и 50 000 лв. Застраховката е валидна само по време на курса на обучение и изпитите към него за управление на мотоциклет Категория А.

За повече информация и сключване на застраховка, свържете се с офисите на Инстрейд Застрахователен брокер.

Вашата сесия е изтекла! Моля започнете отново.
БУТОН